SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. analizează permanent și realizează integrarea impactului riscurilor de durabilitate asupra deciziilor de investiții luate de către aceasta și pentru clienții săi. Astfel, fondurile  de investiții în care clienții produsului de asigurare de viață unit-linked 101 Invest  pot investi, sunt fonduri administrate de către societatea HANSAINVEST, și  pot fi categorisite ca investiții durabile.

HANSAINVEST a  fost fondată în 1969 și face parte din grupul SIGNAL IDUNA. HANSAINVEST oferă o gamă largă de servicii pentru administrarea claselor de active lichide și nelichide. La sfârșitul anului 2019, activele brute ale fondului activelor gestionate se ridicau la aproape 40 de miliarde de euro în peste 350 de fonduri. În zona activelor financiare, compania administrează fondurile mutuale ale Grupului SIGNAL IDUNA. Ca parte a grupului SIGNAL IDUNA, HANSAINVEST beneficiază de expertiza unuia dintre cele mai mari grupuri germane de asigurări și servicii financiare, urmărind strategia de durabilitate a Grupului. 

Astfel, mergând pe linia durabilității, Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, împreuna cu  Grünes Geld Vermögensmanagement GmbH au inițiat Fondul GG Hydrogen. Fondul investește în capitaluri mici și mijlocii în sectorul hidrogenului, precum și în companii mari consacrate care susțin transformarea într-o societate a hidrogenului.

Administratorii fondului investesc într-un univers de investiții trans industrial. Accentul se pune pe titlurile care se axează pe utilizarea hidrogenului sau care sprijină transformarea într-o societate a hidrogenului, dar care pot servi și pe alte piețe. 

În ceea ce privește fondurile de investiții propuse în cazul produsului de asigurare de viață unit-linked 101 Invest, de asemenea, acestea urmăresc obiective de dezvoltare durabilă, astfel:

HANSAsmart Select E este un fond european de acțiuni care își selectează acțiunile din indicele bursier european larg EURO STOXX. Procedând astfel, investește exclusiv în acțiuni din țările din zona euro, excluzând astfel riscurile valutare. Factorii ESG (de mediu, sociali, de guvernanță) sunt utilizați pentru a defini universul investițional disponibil algoritmului. Fiecare companie este testată conform criteriilor de durabilitate. În acest context, se acorda o atenție deosebită aspectelor precum munca copiilor, drepturile omului și armelor controversate. Fondul HANSAsmart Select E ia în considerare toate PAI standard (Aplicabil investițiilor în companiile în care se investește: emisii de gaze cu efect de seră, biodiversitate, apă, deșeuri, aspecte sociale și care țin de angajați; aplicabil investițiilor în companii suverane și supranaționale: de mediu, social).

Fondul SI BestSelect investește în fonduri de capital internaționale și europene de înaltă calitate,  ale unor companii cunoscute printr-un proces de selecție disciplinat. Strategia investițională oferă șanse mari de a obține venituri și se adresează investitorului fără apetit crescut la risc.

Politica de investiții HANSAcentro se adresează investitorilor orientați spre creștere. Gestionarea fondului se bazează pe un echilibru între fondurile țintă stabile din punct de vedere valoric și promițătoare. De exemplu, aproximativ jumătate din activele fondului sunt investite în fonduri de capitaluri proprii, raportul fondurilor de capitaluri proprii variind între 40% și 65%, în funcție de estimarea pieței. Cealaltă jumătate a activelor fondului sunt investite în piața monetară și fonduri de pensii, precum și în produse cu rentabilitate absolută sau totală.

HANSAdynamic investește de obicei aproximativ 90% din activele fondului în fonduri de capitaluri proprii. Filozofia investițională este orientată spre a profita de oportunitățile diverse de pe piețele de valori mobiliare din diferite regiuni. Accentul este pus pe fondurile europene de capital.