Plus
Plus
Premium

Conditiile speciale ale planului de asigurare se bazeaza pe Termenii si conditiile generale de asigurare. Prevederile Termenilor si conditiilor generale de asigurare sunt valabile, in cazul in care conditiile speciale ale planului de asigurare nu prevad altfel. Dispozitiile privind conditiile de plan au prioritate fata de Termenii si conditiile generale de asigurare.

 

Capitolul I. Termeni si Definitii

 

A doua opinie medicala: O a doua opinie medicala a unui expert, bazata pe un dosar medical existent pentru a asigura diagnosticul corect si accesul la cea mai buna solutie de tratament oferita de practica medicala la nivel international.

Cancer: Neoplasm malign caracterizat prin cresterea necontrolata, anormala, autonoma si raspandirea celulelor tumorale care provoaca invazia si distrugerea tesuturilor normale.

Confirmarea statusului specificat mai sus trebuie sa se bazeze pe examinarea histopatologica efectuata de un histopatolog si pe documentele medicale emise de un oncolog, inclusiv rezultatele investigatiilor care sa ateste si stadializarea bolii.

Asigurarea acopera si:

 • leucemie
 • limfom malign
 • tumori maligne ale maduvei osoase
 • tumori maligne ale pielii
 • carcinom cu celule bazale
 • carcinom in situ si neoplazia intra epiteliala cervicala in
 • gradul CIN 3

Cancer in stadiu incipient: cancer care este intr-un stadiu initial de dezvoltare, limitat la nivelul de pornire, care nu s-a extins la tesuturile invecinate. Acesta descrie celule canceroase ce se gasesc numai in locul in care s-a format tumora, fara sa afecteze tesuturile adiacente cum ar fi tesutul limfatic. In general se refera la o tumora de dimensiuni mici ce se gaseste doar in organul in care s-a format.

Contractul de Asigurare: Toate documentele care reglementeaza relatia dintre asigurator, contractant si persoana asigurata si drepturile si obligatiile fiecaruia. Contractul de asigurare este alcatuit din: Oferta de asigurare, Polita de asigurare, Termenii si conditiile generale de asigurare, Conditiile speciale ale planului de asigurare, si, daca este cazul, alte dispozitii speciale convenite intre parti.

Indemnizatie zilnica: Suma fixa platibila de catre Asigurator Persoanei Asigurate/ Contractantului Politei, ca urmare a spitalizarii intr-un spital public, in conformitate cu prevederile stipulate in prezentul Contract de Asigurare.

Insotitorul in spital: Persoana care insoteste pacientul la Spital.

Perioada Deductibila: Numarul primelor Zile de Spitalizare pentru care Asiguratorul nu are nicio obligatie de plata.

Planul principal de asigurari de sanatate: Un plan principal de asigurari de sanatate poate fi incheiat singur. Acoperirea suplimentara cu alte asigurari principale si/ sau un plan suplimentar de asigurare de sanatate este posibila.

Planul suplimentar de asigurari de sanatate: Un plan suplimentar de asigurari de sanatate nu poate fi incheiat singur. Asigurarea de baza este necesara cu un Plan Principal de Asigurari de Sanatate.

Polita de asigurare: Documentul scris, emis de Asigurator, care dovedeste incheierea Contractului de asigurare intre contractant si Asigurator. Polita va fi trimisa contractantului impreuna cu Termenii si conditiile generale de asigurare, Conditiile speciale ale planului de asigurare si, dupa caz, alte dispozitii speciale convenite intre parti.

Plan de asigurare: Servicii Medicale acoperite prin asigurare ca urmare a unui Eveniment asigurat in limitele mentionate in Contractul de asigurare.

Spitalizare: Perioada in care Asiguratul a beneficiat de un Serviciu Medical in Spital. Este perioada dintre data internarii si data externarii, asa cum este mentionata in Biletul de iesire din Spital si in dosarul medical personal.

Spitalizare de zi: Servicii medicale intr-un spital, fara sedere peste noapte.

Zi de Spitalizare: Fiecare zi calendaristica intre Ziua de Internare si Ziua de Externare (inclusiv cele doua).

 

Capitolul II. Reglementari generale

 

Articolul 1. Planul de Asigurare de Sanatate

(1)   Planul de Asigurare de Sanatate VITAL CARE PLUS este un Plan de Asigurare de Sanatate Principal.

Articolul 2. Obiectul Contractului de Asigurare

(1)   Prin derogare de la art. 1 alin. (1) din Termenii si conditiile generale de asigurare, Asiguratorul plateste, in conditiile prevazute in prezentul Contract de asigurare, beneficiile medicale efectiv prestate si acoperite de Planul de Asigurare, catre Furnizorul de Servicii Medicale sau catre Persoana Asigurata.

Articolul 3. Scopul asigurarii

(1)   Prin derogare de la articolul 2 alineatul (1) din Termenii si conditiile generale de asigurare, scopul asigurarii rezulta din Polita de asigurare, Termenii si conditiile generale de asigurare, Conditiile speciale ale planului de asigurare si Acordurile scrise incheiate intre parti.

 

Capitolul III. Reglementari pe durata perioadei de valabilitate a Contractului

 

Articolul 4. Incheierea contractului de asigurare

(1)   Varsta maxima de acceptare a unei persoane in calitate de Persoana Asigurata este de 60 de ani. Varsta maxima pentru continuarea contractului de asigurare este de 65 de ani. Varsta este determinata ca varsta atinsa a Persoanei Asigurate la data inceperii Asigurarii.

(2)   Varsta minima de acceptare a unei persoane in calitate de Persoana Asigurata este de 1 an.
Contractantul Politei isi poate asigura copilul nou-nascut imediat dupa nastere, conform conditiilor actuale, daca cel putin un parinte si posibilii frati si surorile cu varsta sub 18 ani sunt asigurati de Asigurator cu cel putin trei luni (inainte de momentul in care nou-nascutul va fi asigurat). Asigurarea copilului nou-nascut nu poate fi facuta printr-un plan de asigurare mai cuprinzator decat cel pentru un parinte. In cazul in care Contractantul solicita in scris o noua Asigurare a nou-nascutului in termen de o luna de la nastere, obligatiile prevazute la articolul 4 alineatele (1) si (2) din Termenii si conditiile generale de asigurare nu se aplica.

In cazul asigurarii minorilor pe o polita in care este asigurat si contractantul, asigurarea minorului nu poate fi făcută printr-un plan de asigurare mai cuprinzător decât cel pentru contractant.

Articolul 5. Perioada de asteptare

(1)   Prin derogare de la Articolul 7 (4) din Termenii si conditiile generale de asigurare, Perioada de Asteptare este de 4 luni pentru toate tipurile de Servicii Medicale.

Articolul 6. Calculul primelor de asigurare

(1)   In plus fata de articolul 9 (2) din Termenii si conditiile generale de asigurare, prima de asigurare depinde in cazul contractelor de asigurare cu durata mai mare de un an si de alti doi factori: Inflatia Medicala si Rata daunei portofoliului:

 • Inflatia Medicala este generata de doi factori: (a) cresterea preturilor serviciilor medicale si (b) dezvoltarea logistica medicala (atat unitatile medicale cat si tehnologia medicala)
 • Rata daunei portofoliului este determinata de comportamentul portofoliului (per plan) in ceea ce priveste rata de utilizare a serviciilor medicale. Factorul Rata daunei va fi calculat ca o ajustare fata de factorul de incidenta calculat, utilizat in modelul de stabilire a preturilor.

Cei doi factori de mai sus vor fi comunicati prin intermediul site-ului Asiguratorului la inceputul fiecarui an calendaristic si vor fi aplicati pentru intregul portofoliu la data aniversarii fiecarui contract. In cazul in care Contractantul nu este de acord cu ajustarea Primei de Asigurare, poate rezilia contractul de asigurare in termen de 10 zile inainte de aniversarea Politei.

In cazul in care Contractantul nu transmite o notificare de reziliere a Contractului de Asigurare, se considera ca acesta s-a familiarizat in mod corespunzator cu acestia si a acceptat ajustarea Primei de Asigurare, precum si modificarea Contractului de Asigurare in legatura directa cu acestia.

In cursul Anului de Asigurare, ajustarile de prima nu sunt posibile, cu exceptia cazurilor in care Contractantul / Persoana Asigurata si-a incalcat obligatia mentionata la articolul 4 alineatele (1) si (2) din Termenii si conditiile generale de asigurare.

Articolul 7. Plata primelor de asigurare

(1)   Prin derogare de la art. 10 (4) din Termenii si conditiile generale de asigurare, Primele de Asigurare (sau plata initiala in cazul ratelor sub-anuale) trebuie platite la data la care Oferta de asigurare este finalizata. In cazul in care Asiguratorul refuza Acoperirea de Asigurare, aceasta nu va incepe, iar Prima platita la semnarea Ofertei de Asigurare va fi returnata.

 

Capitolul IV. Acoperirea Asigurarii

 

Articolul 8. Limita maxima asigurata

(1)   Limita maxima asigurata pe an de asigurare in cadrul acestui plan de asigurare este de 100.000 RON.

Articolul 9. Limitele raspunderii Asiguratorului / Excluderile

(1)   Raspunderea Asiguratorului pentru Prestatiile de asigurare ca urmare a unui Eveniment Asigurat sunt limitate.

(2)   Supliementar fata de articolul 12 din Termenii si conditiile generale de asigurare, Asiguratorul nu isi asuma nici responsabilitatea privind decontarea serviciilor medicale pentru:

 • a. toate rezultatele histopatologice ce au determinat leziuni usoare (pre-maligne)
 • b. hiperkeratoza
 • c. orice tumori cauzate de infectia HIV / SIDA
 • d. leziuni neoplazice intraepiteliale CIN 1 si/sau CIN 2

(3)   Suplimentar fata de articolul 12 din Termenii si conditiile generale de asigurare, Asiguratorul nu isi asuma raspunderea pentru decontarea/ solutionarea serviciilor medicale pentru conditiile preexistente in primii doi ani de asigurare. Clauza este valabila timp de 24 de luni, indiferent de momentul/ data inrolarii in asigurare a Persoanei Asigurate.In cazul continuarii contractului, dupa 24 de luni, orice cancer este considerat nou si este acoperit in cadrul acestui plan.

(4)   Prin derogare de la articolul 12 litera (u) din Termenii si conditiile generale de asigurare Asiguratorul isi asuma, de asemenea, responsabilitatea pentru plata serviciilor medicale aferente sesiunilor psihologice la un medic specialist ca o consecinta a diagnosticului de cancer, ca suport al Persoanei Asigurate.

(5)   Prin derogare de la articolul 12 litera (y) din Termenii si conditiile generale de asigurare, Asiguratorul isi asuma, de asemenea, responsabilitatea privind plata Serviciilor medicale acordate in centrele de recuperare sau centrele de tratament kinetoterapeutic, sectiile de recuperare medicala ale spitalelor clinice.

(6)   Prin derogare de la articolul 12 litera (z) din Termenii si conditiile generale de asigurare, Asiguratorul isi asuma de asemenea raspunderea pentru plata serviciilor medicale pentru tratamentul paliativ.

(7)   Prin derogare de la articolul 12 litera (bb) din Termenii si conditiile generale de asigurare, Asiguratorul isi asuma, de asemenea, raspunderea pentru decontarea dispozitivelor medicale recomandate sau utilizate in spital, medicamente sau substante recomandate sau utilizate in ambulatoriu.

Articolul 10. Call Center

(1)   Prin derogarea de la articolul 14 alineatul (1) din Termenii si conditiile generale de asigurare, programarea Serviciilor medicale se poate realiza prin Call Center sau direct de catre Persoana Asigurata prin intermediul SIGNAL CARE Assistant.

Articolul 11. Aparitia evenimentului asigurat, plata indemnizatiilor de asigurare

(1)   Prin derogare de la articolului 14 alineatele (1) si (3) din Termenii si conditiile generale de asigurare, serviciile medicale pot fi efectuate si la furnizorii de servicii medicale care nu sunt inclusi in Reteaua furnizorilor de servicii medicale Mediqa Net. In acest caz, nu este asigurata programarea prin Call Center.

(2)   Prin derogare de la articolul 14 (4), (5) si (7) din Termenii si conditiile generale de asigurare nu exista un catalog al serviciilor medicale incluse in acest plan de asigurare.

(3)   In cadrul acestui plan SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va acoperi - pana la limita mentionata la articolul 8 si pana la sub-limitele mentionate la articolul 12 (Module Servicii Medicale) –100% din valoarea Serviciilor Medicale in functie de Furnizorul de Servicii medicale in cadrul caruia au fost efectuate, dupa cum urmeaza:

 • a. In cadrul unui furnizor de Servicii Medicale din Mediqa Net: Conform Articolului 14 din Conditiile generale de asigurare.
 • b. In cadrul unui furnizor medical privat in afara Mediqa Net si, de asemenea, pentru serviciile furnizate in cadrul unui furnizor de servicii medicale private, in cadrul Mediqa Net, dar neautorizate prin Call Center: In conformitate cu Capitolul V Plata prestatiilor medicale in afara Mediqa Net.
 • c. In cadrul unui furnizor public de servicii medicale: In cazul spitalizarii Asiguratului in cadrul unui furnizor public de servicii medicale, Asiguratorul ii va achita Asiguratului o indemnizatie zilnica de spitalizare incepand cu cea de a 4-a zi de spitalizare.
  In cazul tratamentelor de chimioterapie si radioterapie nu exista perioada deductibila iar indemnizatia se va plati din prima zi de spitalizare.
  Suplimentar, Asiguratorul va achita Asiguratului contravaloarea costurilor serviciilor medicale neacoperite de catre sistemul public de sanatate aferente spitalizarii si pentru care Asiguratul a achitat furnizorului public de servicii medicale costul acestora, in baza unei facturi.

Articolul 12. Modulele de servicii medicale asigurate

(1)   In cadrul acestui plan SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va acoperi servicii medicale si non-medicale legate de cancer dupa cum urmeaza:

 • a. Servicii medicale (autorizate de Ministerul Sanatatii) legate de tratamentul cancerului (ambulatoriu si spitalizare)
  Ambulatoriu
  In cadrul acestui plan, SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va acoperi toate serviciile medicale prestate in ambulatoriu legate de tratarea cancerului:
  - Consultatii medicale de specialitate;
  - Analize de laborator de specialitate;
  - Investigatii medicale de specialitate;
  - Tratamente medicale de specialitate.

  Spitalizare
  In cadrul acestui plan, SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va acoperi toate serviciile medicale prestate in spital legate de tratarea cancerului:
  - Spitalizare (de zi si continua)
  - Procedura chirurgicala, inclusiv operatiile de o zi
  - Cazare si masa
  - Dispozitive medicale utilizate in timpul procedurii chirurgicale
  - Medicamente in timpul spitalizarii

 • b. Medicamente
  In cadrul acestui plan, SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va acoperi costurile legate de medicamentele recomandate de un specialist, necesare pentru tratamentul bolilor.

  In cazul in care medicamentele recomandate de medic sunt acoperite de Casa Nationala de Asigurari, Asiguratorul va acoperi doar procentul suportat de asigurat. Medicamentele ce nu sunt compesate prin asigurarea nationala de sanatate sunt acoperite integral de aceasta asigurare.
  Medicamentele, care nu sunt compensate de stat, sunt acoperite integral de asigurare.

  Acest Serviciu medical nu este furnizat de reteaua Mediqa Net. Persoana asigurata va achita costul medicamentelor urmand sa solicite ulterior Asiguratorului rambursarea cheltuielilor.

 • c. Acoperirea cancerului in stadiu incipient
  Asiguratorul va acoperi costurile cu serviciile medicale efectuate pentru tratarea cancerului diagnosticat intr-un stadiu incipient. Toate Serviciile Medicale acoperite prin prezentul contract vor fi acoperite si in cazul diagnosticarii cu cancer in stadiu incipient.

 • d. Spitalizare intr-o institutie publica (Indemnizatie zilnica)
  In cadrul acestui plan, SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va plati – in cazul unei spitalizari intr-un spital public – o Indemnizatie Zilnica de 500 RON pe zi pentru maxim 21 zile pe An de Asigurare.
  Indemnizatia va fi platita la sfarsitul perioadei de spitalizare.
  Indemnizatia va fi platita pentru Spitalizari mai lungi de 3 zile, iar plata incepe cu a 4-a zi (Perioada deductibila). In cazul tratamentelor chimioterapice si radioterapie nu exista perioada deductibila iar indemnizatia se va plati din prima zi de spitalizare.
  Plati partiale pot fi efectuate dupa fiecare 5 zile acoperite, daca Persoana Asigurata ofera Documente justificative demonstrand continuitatea spitalizarii.
  In cazul in care spitalele publice elibereaza alte facturi suplimentare pentru serviciile medicale care nu sunt acoperite de sistemul social, SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va rambursa 100% din valoarea facturii.

 • e. Coordonator pentru Cazurile de Spitalizare
  In cadrul acestui plan, SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va oferi asistenta personalizata Persoanei Asigurate in scopul ghidarii acestuia pe intreaga perioada de spitalizare. Suportul va fi acordat prin telefon si/sau e-mail.

 • f. Coordonator de programe nationale
  In cadrul acestui plan SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. ofera suport personalizat Asiguratului in scopul accesarii programelor nationale dedicate bolnavilor de cancer, programe ce sunt suportate 100% de Casa nationala de Asigurari. Serviciile Medicale decontate de Casa Nationala de Sanatate sunt aditionale celor acoperite de asigurarea privata de sanatate.
  Suportul va fi acordat prin telefon si/sau e-mail si consta in alcatuirea dosarului medical si contactarea de clinici private ce contracteaza astfel de programe.

 • g. Cazare si Masa pentru Insotitor / Insotitor de spital
  In cadrul acestui plan SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va acoperi costurile pentru cazare si masa pentru un insotitor al Persoanei Asigurate pana la suma de 1.500 RON pe An de Asigurare. In cazul Persoanelor Asigurate adulte conditia ca acest beneficiu sa fie platit este ca spitalizarea sa fie facuta in afara orasului de resedinta.

 • h. Tratamente psihologice/psihiatrice.
  Asiguratorul va acoperi costurile cu sedintele pentru tratamente psihologice si psihiatrice necesare ca suport pentru Asigurat ca urmare a diagnosticarii cu cancer. Beneficiul poate fi accesat de Asigurat dupa diagnosticarea cu cancer chiar daca nu sunt recomandate de un specialist.
  Acest Serviciu Medical nu este furnizat de reteaua Mediqa Net. Persoana asigurata va achita costul serviciilor medicale urmand sa solicite ulterior Asiguratorului rambursarea cheltuielilor.
  Sub-limita maxima asigurata in cadrul acestui modul este de 5 sedinte per asigurat.

 • i. Consultatii de nutritie
  Asiguratorul va acoperi costurile cu sedintele pentru pentru consultatii de nutritie necesare ca suport pentru Asigurat ca urmare a diagnosticarii cu cancer.
  Beneficiul poate fi accesat de Asigurat dupa diagnosticarea cu cancer chiar daca nu este recomandat de un specialist.
  Acest Serviciu Medical nu este furnizat de reteaua Mediqa Net. Persoana asigurata va achita costul consultatiilor urmand sa solicite ulterior Asiguratorului rambursarea cheltuielilor.
  Sub-limita maxima asigurata in cadrul acestui modul este de 5 sedinte.

 • j. Continuitatea acoperirii
  Daca in timpul perioadei de valabilitate a contractului Persoana Asigurata a fost diagnosticata cu cancer (forma acoperita de asigurare) si acoperirea individuala inceteaza, iar contractul pentru Asigurat inceteaza indiferent de motiv, SIGNAL IDUNA va continua sa acopere tratamentul pentru o perioada maxima de 36 luni de la data expirarii Contractului. In aceasta perioada nu sunt platite prime pentru aceasta persoana asigurata.
  Acoperirea SIGNAL IDUNA va fi limitata pana la valoarea maxima a anului in care inceteaza contractul. In momentul atingerii acestei limite, acoperirea asigurarilor se opreste.

 • k. Easy-pay (*sistemul usor de platit)
  In cadrul acestui plan SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va oferi un instrument financiar, care poate fi utilizat pentru plati in afara Mediqa Net, pentru a nu plati in avans, din buzunar.

 • l. A doua opinie medicala:
  In cadrul acestui plan, SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va acoperi o Opinie a unui Expert Medical (serviciu livrat de o companie specializata, contractata de Asigurator) pe baza unui set de documente medicale existente livrate de Persoana Asigurata.

 

Articolul 13. Alte prevederi legate de prestarea Beneficiilor medicale

(1)   Orice serviciu medical se poate presta numai daca este necesar din punct de vedere medical si pe baza unei prescriptii de la un medic, avand legatura cu o boala, tulburare si / sau vatamare corporala.

(2)   O recomadare medicala este valabila numai daca va contine urmatoarele informatii: numele complet al Asiguratului, diagnosticul (final sau prezumtiv), recomandarea medicala, data recomandarii si stampila medicului.

 

Capitolul V. Plata prestatiilor medicale in afara SIGNAL Mediqa Net

 

Articolul 14. Reguli generale

(1)   SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va plati indemnizatia zilnica sau va rambursa costurile aferente prestatiilor medicale direct Persoanei Asigurate pe baza Politei de Asigurare si pe baza oricaror documente cerute de Asigurator pentru a stabili obligatia de plata.

(2)   Serviciile medicale prestate in afara retelei de furnizori de servicii medicale vor fi rambursate Persoanei Asigurate la un nivel procentual din valoarea facturii, nivel mentionat in Articolul 11.

Articolul 15. Documente necesare / conditii de plata

Pentru a plati beneficiile medicale/ indemnizatia zilnica de spitalizare, Persoana Asigurata si / sau detinatorul politei trebuie sa furnizeze Asiguratorului urmatoarele documente:

 

Tip document Explicatii
FORMULAR RAMBURSARE

Document prin care se solicita plata costurilor efectuate de catre Asigurat. Acest document se va trimite pentru fiecare solicitare de rambursare.

ACT DE IDENTITATE

Document obligatoriu doar pentru primul dosar de rambursare sau la schimbarea datelor personale.
Copie act identitate Asigurat si copie act identitate persoana desemnata pentru incasarea sumelor datorate de Asigurator in baza asigurarii.

DOCUMENTE BANCARE

Document obligatoriu doar pentru primul dosar de rambursare sau la schimbarea datelor bancare.
Dovada detinerii contului bancar in care se doreste efectuarea platii.  Dovada detinerii contului bancar reprezinta un document care trebuie sa contina urmatoarele elemente: numele si prenumele Asiguratului, sucursala bancii si codul IBAN. Acesta poate fi un document eliberat de catre banca sau un printscreen din HomeBanking.

DOCUMENTE MEDICALE JUSTIFCATIVE Toate documentele emise de catre medicul curant/institutia medicala prin care sa se detalieze: motivul prezentarii la medic, istoricul afectiunii curente, diagnosticul complet (de exemplu: scrisoare medicala, bilet de trimitere, bilet iesire din spital, rezultate investigatii medicale).
DOVADA DE PLATA Toate documentele financiare emise de catre institutia medicala prin care sa se evidentieze explicit costul fiecarui serviciu medical efectuat: bon fiscal, chitanta si/sau factura, ordin de plata, etc.

 

In functie de complexitatea cazului medical si de nivelul informatiilor gasite in documentele obligatorii, SIGNAL IDUNA poate solicita documente suplimentare.

 

Tip document Explicatii
SCRISOAREA MEDICALA (formular tip Signal Iduna) In cazul in care DOCUMENTELE MEDICALE JUSTIFICATIVE nu specifica clar motivele medicale ale recomandarilor medicului curant in urma consultului efectuat de catre Asigurat, se va completa formularul SCRISOARE MEDICALA.
RAPORT ANAMNEZA In cazul in care informatiile medicale din cadrul DOCUMENTELOR MEDICALE JUSTIFICATIVE nu sunt suficiente pentru luarea unei decizii cu privire la necesitatea medicala a Asiguratului, se va completa formularul RAPORT ANAMNEZA.
RAPORT FINANCIAR In cazul in care DOVADA DE PLATA sau informatiile financiare nu sunt suficiente pentru luarea unei decizii, se va completa formularul RAPORT FINANCIAR.
Alte documente In cazul in care datorita specificului cazului sunt necesare si alte documente ele vor fi solicitate de Asigurator.

 

De retinut: 

 • Formularele necesare in vederea rambursarii costurilor efectuate cu Serviciile Medicale precum si tipul lor se regasesc sub forma unui opis pe FORMULARUL RAMBURSARE.
 • Orice alte documente necesare evaluarii sau completarii dosarului, inclusiv originalul copiilor transmise anterior, pot fi solicitate de catre Asigurator.

(2)   Asiguratul are optiunea de a trimite toate documentele in format electronic (scanate color) prin e-mail la adresa rambursare@suportsanatate.ro sau prin intermediul aplicatiei mobile Signal Care Assistant. In anumite circumstante, Asiguratorul poate solicita depunerea documentelor referitoare la dosarul initial de rambursare.

(3)   Documentele mentionate in cadrul alineatului (1) de mai sus trebuie sa fie receptionate de catre Asigurator de la Asigurat in termen de 30 zile calendaristice de la data efectuarii Serviciilor Medical a caror rambursare se solicita sau pentru care se solicita indemnizatie. Asiguratorul are dreptul de a refuza plata in cazul in care, ca urmare a depasirii intervalului de timp anterior mentionat, acesta nu poate finaliza evaluarea solicitarii.

(4)   Documentele intr-o limba straina vor fi insotite de o traducere legalizata in limba romana in original.

(5)   SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va rambursa Serviciile Medicale/plati indemnizatia prin transfer bancar, in lei, in Romania, in contul furnizat de catre Asigurat in maxim 20 zile de la data la care SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. primeste de la Asigurat ultimul document solicitat in vederea stabilirii obligatiei de plata.

(6)   In cazul in care serviciile medicale au fost achitate de catre Asigurat in alta moneda decat Lei, pentru rambursare/plata indemnizatiei se va folosi ca etalon cursul de schimb al BNR valabil pentru moneda respectiva la data emiterii facturii pentru serviciile medicale.

(7)   SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va achita Serviciile Medicale/indemnizatia direct Asiguratului. In cazul Asiguratilor cu varsta pana la 18 ani suma va fi achitata catre tutorele legal.

(8)   In cazul decesului Asiguratului Serviciile Medicale efectuate anterior sau indemnizatia datorata vor fi achitate mostenitorilor legali.

 

Capitolul VI. Rezilierea Contractului

 

Articolul 16. Data expirarii Asigurarii, sfarsitul asigurarii

(1)   Data de expirare a Asigurarii este mentionata in polita de asigurare.

Articolul 17. Reinnoirea contractului

(1)   Contractul de asigurare va fi reinnoit automat pe o durata identica cu cea initiala.

(2)   Oricare dintre parti poate anunta intentia de a nu continua contractul de asigurare prin trimiterea catre cealalta parte a unei notificari scrise cu 30 de zile inainte de termenul de expirare.

(3)   Asiguratorul poate trimite Contractantului, cu 30 de zile inainte de termenul de expirare, o propunere de reinnoire, pentru care partile trebuie sa fie de acord pana la data expirarii. In cazul in care partile nu sunt de acord cu privire la propunerea de reinnoire, Cntractul va inceta la data expirarii.

(4)   Cu toate acestea, oricare dintre parti poate rezilia Contractul in orice moment, trimitand celeilalte parti o notificare scrisa cu 20 de zile inainte de data denuntarii.

(5)   Orice notificare scrisa poate fi trimisa intre parti prin e-mail.

 

Capitolul VII. Alte dispozitii

 

Articolul 18. Intrarea in vigoare a Conditiilor Planului

(1)   Aceste Conditii speciale de plan au fost aprobate de catre consiliul director al S.C. SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A..

(2)   Aceste conditii de plan sunt aplicabile contractelor de asigurare in vigoare din Aprilie 2019.

Conditiile speciale ale planului de asigurare se bazeaza pe Termenii si conditiile generale de asigurare. Prevederile Termenilor si conditiilor generale de asigurare sunt valabile, in cazul in care conditiile speciale ale planului de asigurare nu prevad altfel.

Dispozitiile privind conditiile de plan au prioritate fata de Termenii si conditiile generale de asigurare.

 

Capitolul I. Termeni si Definitii

 

A doua opinie medicala: O a doua opinie medicala a unui expert, bazata pe un dosar medical existent pentru a asigura diagnosticul corect si accesul la cea mai buna solutie de tratament oferita de practica medicala la nivel international.

Cancer: Neoplasm malign caracterizat prin cresterea necontrolata, anormala, autonoma si raspandirea celulelor tumorale care provoaca invazia si distrugerea tesuturilor normale. 

Confirmarea statusului specificat mai sus trebuie sa se bazeze pe examinarea histopatologica efectuata de un histopatolog si pe documentele medicale emise de un oncolog, inclusiv rezultatele investigatiilor care sa ateste si stadializarea bolii.

Asigurarea acopera si:

 • leucemie
 • limfom malign
 • tumori maligne ale maduvei osoase
 • tumori maligne ale pielii
 • carcinom cu celule bazale
 • carcinom in situ si neoplazia intra epiteliala cervicala in gradul CIN 3

Cancer in stadiu incipient: cancer care este intr-un stadiu initial de dezvoltare, limitat la nivelul de pornire, care nu s-a extins la tesuturile invecinate. Acesta descrie celule canceroase ce se gasesc numai in locul in care s-a format tumora, fara sa afecteze tesuturile adiacente cum ar fi tesutul limfatic. In general se refera la o tumora de dimensiuni mici ce se gaseste doar in organul in care s-a format.

Contractul de Asigurare: Toate documentele care reglementeaza relatia dintre asigurator, contractant si persoana asigurata si drepturile si obligatiile fiecaruia. Contractul de asigurare este alcatuit din: Oferta de asigurare, Polita de asigurare, Termenii si conditiile generale de asigurare, Conditiile speciale ale planului de asigurare, si, daca este cazul, alte dispozitii speciale convenite intre parti.

Indemnizatie zilnica: Suma fixa platibila de catre Asigurator Persoanei Asigurate/ Contractantului Politei, ca urmare a spitalizarii intr-un spital public, in conformitate cu prevederile stipulate in prezentul Contract de Asigurare.

Insotitorul in spital: Persoana care insoteste pacientul la Spital.

Medicina Alternativa: Orice Servicii Medicale care nu sunt incluse in practica medicala general acceptata sau care nu sunt predate in universitati de medicina sau alte institutii de invatamant de stat recunoscute, sau institutii educationale similare sau care sunt in asteptarea unei recunoasteri oficiale de catre autoritatile de stat.

Perioada Deductibila: Numarul primelor Zile de Spitalizare pentru care Asiguratorul nu are nicio obligatie de plata.

Planul principal de asigurari de sanatate: Un plan principal de asigurari de sanatate poate fi incheiat singur. Acoperirea suplimentara cu alte asigurari principale si/ sau un plan suplimentar de asigurare de sanatate este posibila.

Planul suplimentar de asigurari de sanatate: Un plan suplimentar de asigurari de sanatate nu poate fi incheiat singur. Asigurarea de baza este necesara cu un Plan Principal de Asigurari de Sanatate.

Polita de asigurare: Documentul scris, emis de Asigurator, care dovedeste incheierea Contractului de asigurare intre contractant si Asigurator. Polita va fi trimisa contractantului impreuna cu Termenii si conditiile generale de asigurare, Conditiile speciale ale planului de asigurare si, dupa caz, alte dispozitii speciale convenite intre parti.

Plan de asigurare: Servicii Medicale acoperite prin asigurare ca urmare a unui Eveniment asigurat in limitele mentionate in Contractul de asigurare.

Spitalizare: Perioada in care Asiguratul a beneficiat de un Serviciu Medical in Spital. Este perioada dintre data internarii si data externarii, asa cum este mentionata in Biletul de iesire din Spital si in dosarul medical personal.

Spitalizare de zi: Servicii medicale intr-un spital, fara sedere peste noapte.

Zi de Spitalizare: Fiecare zi calendaristica intre Ziua de Internare si Ziua de Externare (inclusiv cele doua).

 

Capitolul II. Reglementari generale

 

Articolul 1. Planul de Asigurare de Sanatate

(1)   Planul de Asigurare de Sanatate VITAL CARE PREMIUM este un Plan de Asigurare de Sanatate Principal.

Articolul 2. Obiectul Contractului de Asigurare

(1)   Prin derogare de la art. 1 alin. (1) din Termenii si conditiile generale de asigurare, Asiguratorul plateste, in conditiile prevazute in prezentul Contract de asigurare, beneficiile medicale efectiv prestate si acoperite de Planul de Asigurare, catre Furnizorul de Servicii Medicale sau catre Persoana Asigurata.

In cazul asigurarii minorilor pe o polita in care este asigurat si contractantul, asigurarea minorului nu poate fi făcută printr-un plan de asigurare mai cuprinzător decât cel pentru contractant.

Articolul 3. Scopul asigurarii

(1)   Prin derogare de la articolul 2 alineatul (1) din Termenii si conditiile generale de asigurare, scopul asigurarii rezulta din Polita de asigurare, Termenii si conditiile generale de asigurare, Conditiile speciale ale planului de asigurare si Acordurile scrise incheiate intre parti.

(2)   Prin derogare de la articolul 2 alineatul (1) din Termenii si conditiile generale de asigurare, Acoperirea Asigurarii in cazul modulului "Medicina Alternativa"(descris mai jos), nu se limiteaza doar la tratamentele necesare din punct de vedere medical.

Articolul 4. Teritorialitate

(1)   Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) din Termenii si conditiile generale de asigurare, prin acest plan SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va acoperi, de asemenea, Spitalizarile din Uniunea Europeana si Turcia pana la limita mentionata la articolul 10.

Articolul 5. Incheierea contractului de asigurare

(1)   Varsta maxima de acceptare a unei persoane in calitate de Persoana Asigurata este de 60 de ani. Varsta maxima pentru continuarea contractului de asigurare este de 65 de ani.
Varsta este determinata ca varsta atinsa a Persoanei Asigurate la data inceperii Asigurarii.

(2)   Varsta minima de acceptare a unei persoane in calitate de Persoana Asigurata este de 1 an. Contractantul Politei isi poate asigura copilul nou-nascut imediat dupa nastere, conform conditiilor actuale, daca cel putin un parinte si posibilii frati si surorile cu varsta sub 18 ani sunt asigurati de Asigurator cu cel putin trei luni (inainte de momentul in care nou- nascutul va fi asigurat). Asigurarea copilului nou-nascut nu poate fi facuta printr-un plan de asigurare mai cuprinzator decat cel pentru un parinte. In cazul in care Contractantul solicita in scris o noua Asigurare a nou-nascutului in termen de o luna de la nastere, obligatiile prevazute la articolul 4 alineatele (1) si (2) din Termenii si conditiile generale de asigurare nu se aplica.

Articolul 6. Perioada de asteptare

(1)   Prin derogare de la Articolul 7 (4) din Termenii si conditiile generale de asigurare, Perioada de Asteptare este de 4 luni pentru toate tipurile de Servicii Medicale.

Articolul 7. Calculul primelor de asigurare

(1)   In plus fata de articolul 9 (2) din Termenii si conditiile generale de asigurare, prima de asigurare depinde in cazul contractelor de asigurare cu durata mai mare de un an si de alti doi factori:

Inflatia Medicala si Rata daunei portofoliului:

 • Inflatia Medicala este generata de doi factori: (a) cresterea preturilor serviciilor medicale si (b) dezvoltarea logistica medicala (atat unitatile medicale cat si tehnologia medicala)
 • Rata daunei portofoliului este determinata de comportamentul portofoliului (per plan) in ceea ce priveste rata de utilizare a serviciilor medicale. Factorul Rata daunei va fi calculat ca o ajustare fata de factorul de incidenta calculat, utilizat in modelul de stabilire a preturilor.

Cei doi factori de mai sus vor fi comunicati prin intermediul site-ului Asiguratorului la inceputul fiecarui an calendaristic si vor fi aplicati pentru intregul portofoliu la data aniversarii fiecarui contract.

In cazul in care Contractantul nu este de acord cu ajustarea Primei de Asigurare, poate rezilia contractul de asigurare in termen de 10 zile inainte de aniversarea Politei.

In cazul in care Contractantul nu transmite o notificare de reziliere a Contractului de Asigurare, se considera ca acesta s-a familiarizat in mod corespunzator cu acestia si a acceptat ajustarea Primei de Asigurare, precum si modificarea Contractului de Asigurare in legatura directa cu acestia.

In cursul Anului de Asigurare, ajustarile de prima nu sunt posibile, cu exceptia cazurilor in care Contractantul / Persoana Asigurata si-a incalcat obligatia mentionata la articolul 4 alineatele (1) si (2) din Termenii si conditiile generale de asigurare.

Articolul 8. Plata primelor de asigurare

(1)   Prin derogare de la art. 10 (4) din Termenii si conditiile generale de asigurare, Primele de Asigurare (sau plata initiala in cazul ratelor sub-anuale) trebuie platite la data la care Oferta de asigurare este finalizata. In cazul in care Asiguratorul refuza Acoperirea de Asigurare, aceasta nu va incepe, iar Prima platita la semnarea Ofertei de Asigurare va fi returnata.

Articolul 9. Extinderea obligatiei de acoperire a politei de asigurare

(1)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) din Termenii si conditiile generale de asigurare, acoperirea Asigurarii nu este acordata in cazul modulului "Medicina Alternativa" (descris mai jos) numai pentru tratamentele necesare din punct de vedere medical ca urmare a cancerului.

 

Capitolul IV. Acoperirea Asigurarii

 

Articolul 10. Limita maxima asigurata

(1)   Limita maxima asigurata pe an de asigurare in cadrul acestui plan de asigurare este de 200.000 RON.

Articolul 11. Limitele raspunderii Asiguratorului / Excluderile

(1)   Raspunderea Asiguratorului pentru Prestatiile de asigurare ca urmare a unui Eveniment Asigurat sunt limitate.

(2)   Supliementar fata de articolul 12 din Termenii si conditiile generale de asigurare, Asiguratorul nu isi asuma nici responsabilitatea privind decontarea serviciilor medicale pentru:

 • a. toate rezultatele histopatologice ce au determinat leziuni usoare (pre-maligne)
 • b. hiperkeratoza
 • c. orice tumori cauzate de infectia HIV / SIDA
 • d. leziuni neoplazice intraepiteliale CIN 1 si/sau CIN 2

(3)   Suplimentar fata de articolul 12 din Termenii si conditiile generale de asigurare, Asiguratorul nu isi asuma raspunderea pentru decontarea/ solutionarea serviciilor medicale pentru conditiile preexistente in primii doi ani de asigurare. Clauza este valabila timp de 24 de luni, indiferent de momentul/ data inrolarii in asigurare a Persoanei Asigurate.

In cazul continuarii contractului, dupa 24 de luni, orice cancer este considerat nou si este acoperit in cadrul acestui plan.

(4)   Prin derogare de la articolul 12 (h) din Termenii si conditiile generale de asigurare, Asiguratorul isi asuma, de asemenea, raspunderea privind plata serviciilor medicale pentru rezultatele / consecintele Medicinei Experimentale atat timp cat programele sunt validate de catre Ministerul Sanatatii.

(5)   In legatura cu alineatul (4) mentionat mai sus, Asiguratorul isi asuma, de asemenea, – prin derogare de la articolul (12) din Termenii si conditiile generale de asigurare – responsabilitatea privind plata serviciilor medicale care nu sunt necesare din punct de vedere medical, cu conditia stabilirii diagnosticului de cancer.

Acest lucru este valabil si pentru medicina alternativa, in plus fata de practica medicala general acceptata, atat timp cat programele sunt validate de Ministerul Sanatatii.

(6)   Prin derogare de la articolul 12 litera (q) din Termenii si conditiile generale de asigurare, Asiguratorul isi asuma, de asemenea, raspunderea privind plata serviciilor medicale pentru interventii chirurgicale estetice sau pentru orice serviciu medical prestat din motive estetice ca urmare a diagnosticului de cancer (chirurgie reconstructiva).

(7)   Prin derogare de la articolul 12 litera (u) din Termenii si conditiile generale de asigurare Asiguratorul isi asuma, de asemenea, responsabilitatea pentru plata serviciilor medicale aferente sesiunilor psihologice la un medic specialist ca o consecinta a diagnosticului de cancer, ca suport al Persoanei Asigurate.

(8)   Prin derogare de la articolul 12 litera (y) din Termenii si conditiile generale de asigurare, Asiguratorul isi asuma, de asemenea, responsabilitatea privind plata Serviciilor medicale acordate in centrele de recuperare sau centrele de tratament kinetoterapeutic, sectiile de recuperare medicala ale spitalelor clinice.

(9)   Prin derogare de la articolul 12 litera (z) din Termenii si conditiile generale de asigurare, Asiguratorul isi asuma de asemenea raspunderea pentru plata serviciilor medicale pentru tratamentul paliativ.

(10)   Prin derogare de la articolul 12 litera (bb) din Termenii si conditiile generale de asigurare, Asiguratorul isi asuma, de asemenea, raspunderea pentru decontarea dispozitivelor medicale recomandate sau utilizate in spital, medicamente sau substante recomandate sau utilizate in ambulatoriu.

Articolul 12. Call Center

(1)   Prin derogarea de la articolul 13 alineatul (1) din Termenii si conditiile generale de asigurare, programarea Serviciilor medicale se poate realiza prin Call Center sau direct de catre Persoana Asigurata prin intermediul SIGNAL CARE Assistant.

Articolul 13. Aparitia evenimentului asigurat, plata indemnizatiilor de asigurare

(1)   Prin derogare de la articolului 14 alineatele (1) si (3) din Termenii si conditiile generale de asigurare, serviciile medicale pot fi efectuate si la furnizorii de servicii medicale care nu sunt inclusi in Reteaua furnizorilor de servicii medicale Mediqa Net. In acest caz, nu este asigurata programarea prin Call Center.

(2)   Prin derogare de la articolul 14 (4), (5) si (7) din Termenii si conditiile generale de asigurare nu exista un catalog al serviciilor medicale incluse in acest plan de asigurare.

(3)   In cadrul acestui plan SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va acoperi - pana la limita mentionata la articolul 10 si pana la sub-limitele mentionate la articolul 14 (Module Servicii Medicale) – 100% din valoarea Serviciilor Medicale in functie de Furnizorul de Servicii medicale in cadrul caruia au fost efectuate, dupa cum urmeaza:

 • a. In cadrul unui furnizor de Servicii Medicale din Mediqa Net: Conform Articolului 14 din Conditiile generale de asigurare.
 • b. In cadrul unui furnizor medical privat in afara Mediqa Net si, de asemenea, pentru serviciile furnizate in cadrul unui furnizor de servicii medicale private, in cadrul Mediqa Net, dar neautorizate prin Call Center: In conformitate cu Capitolul V Plata prestatiilor medicale in afara Mediqa Net.
 • c. In cadrul unui furnizor public de servicii medicale: In cazul spitalizarii Asiguratului in cadrul unui furnizor public de servicii medicale, Asiguratorul ii va achita Asiguratului o indemnizatie zilnica de spitalizare incepand cu cea de a 4- a zi de spitalizare.
  In cazul tratamentelor de chimioterapie si radioterapie nu exista perioada deductibila iar indemnizatia se va plati din prima zi de spitalizare.
  Suplimentar, Asiguratorul va achita Asiguratului contravaloarea costurilor serviciilor medicale neacoperite de catre sistemul public de sanatate aferente spitalizarii si pentru care Asiguratul a achitat furnizorului public de servicii medicale costul acestora, in baza unei facturi.

Articolul 14. Modulele de servicii medicale asigurate

(1)   In cadrul acestui plan SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va acoperi servicii medicale si non-medicale legate de cancer dupa cum urmeaza:

 • Servicii medicale (autorizate de Ministerul Sanatatii) legate de tratamentul cancerului (ambulatoriu si spitalizare)
  Ambulatoriu
  In cadrul acestui plan, SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va acoperi toate serviciile medicale prestate in ambulatoriu legate de tratarea cancerului:
  • Consultatii medicale de specialitate;
  • Analize de laborator de specialitate;
  • Investigatii medicale de specialitate;
  • Tratamente medicale de specialitate;
  Spitalizare
  In cadrul acestui plan, SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va acoperi toate serviciile medicale prestate in spital legate de tratarea cancerului:

  • Spitalizare (de zi si continua)
  • Procedura chirurgicala, inclusiv operatiile de o zi
  • Cazare si masa
  • Dispozitive medicale utilizate in timpul procedurii chirurgicale
  • Medicamente in timpul spitalizarii

 • Medicamente
  In cadrul acestui plan, SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va acoperi costurile legate de medicamentele recomandate de un specialist, necesare pentru tratamentul bolilor.
  In cazul in care medicamentele recomandate de medic sunt acoperite de Casa Nationala de Asigurari, Asiguratorul va acoperi doar procentul suportat de asigurat. Medicamentele ce nu sunt compesate prin asigurarea nationala de sanatate sunt acoperite integral de aceasta asigurare.
  Acest Serviciu Medical nu este furnizat de reteaua Mediqa Net. Persoana asigurata va achita costul medicamentelor urmand sa solicite ulterior Asiguratorului rambursarea cheltuielilor.
 • Acoperirea cancerului in stadiu incipient
  Asiguratorul va acoperi costurile cu serviciile medicale efectuate pentru tratarea cancerului diagnosticat intr-un stadiu incipient. Toate Serviciile Medicale acoperite prin prezentul contract vor fi acoperite si in cazul diagnosticarii cu cancer in stadiu incipient.
 • Spitalizare intr-o institutie publica (Indemnizatie zilnica)
  In cadrul acestui plan, SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va plati – in cazul unei spitalizari intr-un spital public – o Indemnizatie Zilnica de 500 RON pe zi pentru maxim 21 zile pe An de Asigurare.
  Indemnizatia va fi platita la sfarsitul perioadei de spitalizare. Indemnizatia va fi platita pentru Spitalizari mai lungi de 3 zile, iar plata incepe cu a 4-a zi (Perioada deductibila). In cazul tratamentelor chimioterapice si radioterapie nu exista perioada deductibila iar indemnizatia se va plati din prima zi de spitalizare.
  Plati partiale pot fi efectuate dupa fiecare 5 zile acoperite, daca Persoana Asigurata ofera Documente justificative demonstrand continuitatea spitalizarii. In cazul in care spitalele publice elibereaza alte facturi suplimentare pentru serviciile medicale care nu sunt acoperite de sistemul social, SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va rambursa 100% din valoarea facturii.
 • Plata rapida - Spitalul Public 
  In cadrul acestui plan, SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va plati – in caz de spitalizare intr-un spital public – o suma de 5.000 RON la internarea in spital.
  Spitalizarea trebuie pre-verificata si autorizata de catre SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A.
  Durata preconizata a spitalizarii trebuie sa fie mai mare de3 nopti.Daca in cele din urma spitalizarea a durat mai putin de 4 nopti, Persoana Asigurata trebuie sa ramburseze suma platita de Asigurator.
 • Coordonator pentru Cazurile de Spitalizare
  In cadrul acestui plan, SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va oferi asistenta personalizata Persoanei Asigurate in scopul ghidarii acesteia pe intreaga perioada de spitalizare. Suportul va fi acordat prin telefon si/sau e-mail.
 • Coordonator de programe nationale
  In cadrul acestui plan SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. ofera suport personalizat Asiguratului in scopul accesarii programelor nationale dedicate bolnavilor de cancer, programe ce sunt suportate 100% de Casa nationala de Asigurari. Serviciile Medicale decontate de Casa Nationala de Sanatate sunt aditionale celor acoperite de asigurarea privata de sanatate. Suportul va fi acordat prin telefon si/sau e-mail si consta in alcatuirea dosarului medical si contactarea de clinici private ce contracteaza astfel de programe.
 • Cazare si Masa pentru Insotitor / Insotitor de spital
  In cadrul acestui plan SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va acoperi costurile pentru cazare si masa pentru un insotitor al Persoanei Asigurate pana la suma de 2.500 RON pe An de Asigurare. In cazul Persoanelor Asigurate adulte conditia ca acest beneficiu sa fie platit este ca spitalizarea sa fie facuta in afara orasului de resedinta.
 • Asigurarea acoperirii (Spitalizarea) in Uniunea Europeana si Turcia
  Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) din Termenii si conditiile generale de asigurare in cadrul acestui plan SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va acoperi, de asemenea, Spitalizarile din Uniunea Europeana si Turcia pana la limita mentionata la articolul 10. In cadrul acestui plan, SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va oferi posibilitatea Persoanei Asigurate sa obtina Spitalizare in Uniunea Europeana si /sau Turcia. In cazul unui astfel de tratament, SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va rambursa 100% din valoarea facturii pana la limita maxima (a se vedea articolul 10.). Aceste Servicii Medicale nu sunt furnizate de Furnizorii deservicii medicale conveniti mentionati in Lista furnizorilor de servicii medicale din reteaua Mediqa Net care au contracte incheiate cu Asiguratorul. Persoana Asigurata plateste in prealabil suma totala a facturii direct la Furnizorul de servicii medicale, urmand a ii fi rambursate costurile ulterior.
 • Medicina Alternativa
  In cadrul acestui plan, SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va acoperi medicina alternativa, suplimentar fata de practica medicala general acceptata. Vor fi acoperite numai programele realizate in baza aprobarii si supravegherii Ministerului Sanatatii. Aceste Servicii Medicale nu sunt furnizate de Furnizorii de servicii medicale conveniti mentionati in Lista furnizorilor de servicii medicale din retea care au contracte incheiate cu Asiguratorul. Persoana Asigurata plateste in prealabil suma totala a facturii direct la Furnizorul de servicii medicale, urmand a ii fi rambursate costurile ulterior.
 • Tratamente psihologice/psihiatrice.
  Asiguratorul va acoperi costurile cu sedintele pentru tratamente psihologice si psihiatrice necesare ca suport pentru Asigurat ca urmare a diagnosticarii cu cancer. Beneficiul poate fi accesat de Asigurat dupa diagnosticarea cu cancer chiar daca nu sunt recomandate de un specialist. Acest Serviciu Medical nu este furnizat de reteaua Mediqa Net. Persoana asigurata va achita costul serviciilor medicale urmand sa solicite ulterior Asiguratorului rambursarea cheltuielilor. Sub-limita maxima asigurata in cadrul acestui modul este de 10 sedinte per asigurat.
 • Consiliere nutritionala
  In cadrul acestui plan SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va acoperi costurile cu sedintele pentru pentru consultatii de nutritie necesare ca suport pentru Asigurat urmare a diagnosticarii cu cancer. Sedinta de nutritie poate fi accesata la cererea persoanei asigurate dupa diagnosticarea finala, fara recomandari speciale din partea unui specialist. Aceste Servicii Medicale nu sunt furnizate de Furnizorii de servicii medicale conveniti mentionati in Lista furnizorilor de servicii medicale din retea care au contracte incheiate cu Asiguratorul. Persoana Asigurata plateste in prealabil suma totala a facturii direct la Furnizorul de servicii medicale pentru o rambursare ulterioara de catre Asigurator. Sub-limita maxima asigurata in cadrul acestui modul este de 10 sedinte.
 • Chirurgie plastica reconstructiva
  In cadrul acestui plan, SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va acoperi chirurgia plastica reconstructiva, daca este recomandata de un specialist dupa tratamentul chirurgical al cancerului. In cadrul acestui plan, o interventie chirurgicala plastica reconstructiva trebuie sa corecteze defectele functionale si/ sau sa imbunatateasca tulburarile psihologice care apar ca o consecinta a tratamentului cancerului sau a complicatiilor. Sunt acoperite aspectele estetice in cadrul unei operatii plastice reconstructive, pe cand interventiile cosmetice/ chirurgicale nu sunt acoperite. Sub-limita maxima asigurata in cadrul acestui modul este de 20.000 RON.
 • Cheltuieli medicale aferente diagnosticului de cancer
  In cadrul acestui plan, SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va acoperi urmatoarele dispozitive achizitionate de Persoana Asigurata ca urmare a Tratamentului impotriva Cancerului:
  • peruci
  • scaun cu rotile
  • carje
  • proteza de san
  • tub de oxigen
  • camera administrare chimioterapie;
  • perne si saltele speciale pentru escare;
  • canule traheostome,
  • pungi pentru colostome/ileostome,
  • tuburi pentru gastrostome (PEG),
  • cadru metalic,
  • proteze de membru superior/inferior
  Aceste Servicii Medicale nu sunt furnizate de Furnizorii de servicii medicale conveniti mentionati in Lista furnizorilor de servicii medicale din retea care au contracte incheiate cu Asiguratorul. Persoana Asigurata plateste in prealabil suma totala a facturii direct la Furnizorul de servicii medicale, urmand a ii fi rambursate costurile ulterior.
  Sub-limita maxima asigurata in cadrul acestui modul este de 20.000 RON.
 • Continuitatea acoperirii
  Daca in timpul perioadei de valabilitate a contractului Persoana Asigurata a fost diagnosticata cu cancer (formaacoperita de asigurare) si acoperirea individualainceteaza, iar contractul pentru Asigurat inceteazaindiferent de motiv, SIGNAL IDUNA va continua saacopere tratamentul pentru o perioada maxima de 36 lunide la data expirarii Contractului. In aceasta perioada nusunt platite prime pentru aceasta persoana asigurata.Acoperirea SIGNAL IDUNA va fi limitata pana la valoareamaxima a anului in care inceteaza contractul. In momentulatingerii acestei limite, acoperirea asigurarilor se opreste.
 • Easy-pay (*sistemul usor de platit)
  In cadrul acestui plan SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va oferi un instrument financiar, care poate fi utilizat pentru plati in afara Mediqa Net, pentru a nu plati in avans, din buzunar.
 • A doua opinie medicala:
  In cadrul acestui plan, SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va acoperi o Opinie a unui Expert Medical (serviciu livrat de o companie specializata, contractata de Asigurator) pe baza unui set de documente medicale existente livrate de Persoana Asigurata.

 

Articolul 15. Alte prevederi legate de prestarea Beneficiilor medicale

(1)   Orice serviciu medical se poate presta numai daca este necesar din punct de vedere medical si pe baza unei prescriptii de la un medic, avand legatura cu o boala, tulburare si / sau vatamare corporala.

(2)   O recomadare medicala este valabila numai daca va contine urmatoarele informatii: numele complet al Asiguratului, diagnosticul (final sau prezumtiv), recomandarea medicala, data recomandarii si stampila medicului.

 

Capitolul V. Plata prestatiilor medicale in afara Mediqa Net

 

Articolul 16. Reguli generale

(1)   SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va plati indemnizatia zilnica sau va rambursa costurile aferente prestatiilor medicale direct Persoanei Asigurate pe baza Politei de Asigurare si pe baza oricaror documente cerute de Asigurator pentru a stabili obligatia de plata.

(2)   Serviciile medicale prestate in afara retelei de furnizori de servicii medicale vor fi rambursate Persoanei Asigurate la un nivel procentual din valoarea facturii, nivel mentionat in Articolul 13.

Articolul 17. Documente necesare / conditii de plata

(1)   Pentru a plati beneficiile medicale/ indemnizatia zilnica de spitalizare, Persoana Asigurata si / sau detinatorul politei trebuie sa furnizeze Asiguratorului urmatoarele documente:

 

Tip document Explicatii
FORMULAR RAMBURSARE Document prin care se solicita plata costurilor efectuate de catre Asigurat. Acest document se va trimite pentru fiecare solicitare de rambursare.
ACT DE IDENTITATE Document obligatoriu doar pentru primul dosar de rambursare sau la schimbarea datelor personale. Copie act identitate Asigurat si copie act identitate persoana desemnata pentru incasarea sumelor datorate de Asigurator in baza asigurarii.
DOCUMENTE BANCARE Document obligatoriu doar pentru primul dosar de rambursare sau la schimbarea datelor bancare. Dovada detinerii contului bancar in care se doreste efectuarea platii. Dovada detinerii contului bancar reprezinta un document care trebuie sa contina urmatoarele elemente: numele si prenumele Asiguratului, sucursala bancii si codul IBAN. Acesta poate fi un document eliberat de catre banca sau un printscreen din HomeBanking.
DOCUMENTE MEDICALE JUSTIFCATIVE Toate documentele emise de catre medicul curant/institutia medicala prin care sa se detalieze: motivul prezentarii la medic, istoricul afectiunii curente, diagnosticul complet (de exemplu: scrisoare medicala, bilet de trimitere, bilet iesire din spital, rezultate investigatii medicale).
DOVADA DE PLATA Toate documentele financiare emise de catre institutia medicala prin care sa se evidentieze explicit costul fiecarui serviciu medical efectuat: bon fiscal, chitanta si/sau factura, ordin de plata, etc.

 

In functie de complexitatea cazului medical si de nivelul informatiilor gasite in documentele obligatorii, SIGNAL IDUNA poate solicita documente suplimentare.

 

Tip document Explicatii
SCRISOAREA MEDICALA (formular tip Signal Iduna) In cazul in care DOCUMENTELE MEDICALE JUSTIFICATIVE nu specifica clar motivele medicale ale recomandarilor medicului curant in urma consultului efectuat de catre Asigurat, se va completa formularul SCRISOARE MEDICALA.
RAPORT ANAMNEZA In cazul in care informatiile medicale din cadrul DOCUMENTELOR MEDICALE JUSTIFICATIVE nu sunt suficiente pentru luarea unei decizii cu privire la necesitatea medicala a Asiguratului, se va completa formularul RAPORT ANAMNEZA.
RAPORT FINANCIAR In cazul in care DOVADA DE PLATA sau informatiile financiare nu sunt suficiente pentru luarea unei decizii, se va completa formularul RAPORT FINANCIAR.
Alte documente In cazul in care datorita specificului cazului sunt necesare si alte documente ele vor fi solicitate de Asigurator.

 

De retinut:

 • Formularele necesare in vederea rambursarii costurilor efectuate cu Serviciile Medicale precum si tipul lor se regasesc sub forma unui opis pe FORMULARUL RAMBURSARE.
 • Orice alte documente necesare evaluarii sau completarii dosarului, inclusiv originalul copiilor transmise anterior, pot fi solicitate de catre Asigurator.

(2)   Asiguratul are optiunea de a trimite toate documentele in format electronic (scanate color) prin e-mail la adresa rambursare@suportsanatate.ro sau prin intermediul aplicatiei mobile Signal Care Assistant. In anumite circumstante, Asiguratorul poate solicita depunerea documentelor referitoare la dosarul initial de rambursare.

(3)   Documentele mentionate in cadrul alineatului (1) de mai sus trebuie sa fie receptionate de catre Asigurator de la Asigurat in termen de 30 zile calendaristice de la data efectuarii Serviciilor Medical a caror rambursare se solicita sau pentru care se solicita indemnizatie. Asiguratorul are dreptul de a refuza plata in cazul in care, ca urmare a depasirii intervalului de timp anterior mentionat, acesta nu poate finaliza evaluarea solicitarii.

(4)   Documentele intr-o limba straina vor fi insotite de o traducere legalizata in limba romana in original. 

(5)   SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va rambursa Serviciile Medicale/plati indemnizatia prin transfer bancar, in lei, in Romania, in contul furnizat de catre Asigurat in maxim 20 zile de la data la care SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. primeste de la Asigurat ultimul document solicitat in vederea stabilirii obligatiei de plata.

(6)   In cazul in care serviciile medicale au fost achitate de catre Asigurat in alta moneda decat Lei, pentru rambursare/plata indemnizatiei se va folosi ca etalon cursul de schimb al BNR valabil pentru moneda respectiva la data emiterii facturii pentru serviciile medicale.

(7)   SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A. va achita Serviciile Medicale/indemnizatia direct Asiguratului. In cazul Asiguratilor cu varsta pana la 18 ani suma va fi achitata catre tutorele legal.

(8)   In cazul decesului Asiguratului Serviciile Medicale efectuate anterior sau indemnizatia datorata vor fi achitate mostenitorilor legali.

 

Capitolul VI. Rezilierea Contractului

 

Articolul 18. Data expirarii Asigurarii, sfarsitul asigurarii

(1)   Data de expirare a Asigurarii este mentionata in polita de asigurare.

Articolul 19. Reinnoirea contractului

(1)   Contractul de asigurare va fi reinnoit automat pe o durata identica cu cea initiala.

(2)   Oricare dintre parti poate anunta intentia de a nu continua contractul de asigurare prin trimiterea catre cealalta parte a unei notificari scrise cu 30 de zile inainte de termenul de expirare.

(3)   Asiguratorul poate trimite Contractantului, cu 30 de zile inainte de termenul de expirare, o propunere de reinnoire, pentru care partile trebuie sa fie de acord pana la data expirarii. In cazul in care partile nu sunt de acord cu privire la propunerea de reinnoire, Cntractul va inceta la data expirarii.

(4)   Cu toate acestea, oricare dintre parti poate rezilia Contractul in orice moment, trimitand celeilalte parti o notificare scrisa cu 20 de zile inainte de data denuntarii.

(5)   Orice notificare scrisa poate fi trimisa intre parti prin e-mail.

 

Capitolul VII. Alte dispozitii

 

Articolul 18. Intrarea in vigoare a Conditiilor Planului

(1)   Aceste Conditii speciale de plan au fost aprobate de catre consiliul director al S.C. SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A..

(2)   Aceste conditii de plan sunt aplicabile contractelor de asigurare in vigoare din Aprilie 2019.