Plus
Plus
Premium

Important: Pentru contractele emise anterior datei de 1 august 2023, vă rugăm să solicitați Termenii și Condițiile aferente poliței pe adresa clientservice@suportsanatate.ro.

 

Condiții Produs de asigurare VITAL CARE PLUS 

Prevederile Termenilor și Condițiilor Generale de asigurare individuală sunt valabile, în cazul în care Condițiile Speciale ale produsului de asigurare nu prevăd altfel. Dispozițiile Speciale privind condițiile produsului de asigurare au prioritate față de Termenii și Condițiile Generale de Asigurare.

 

 Capitolul I. Termeni și Definiții

A doua opinie medicală: O a doua opinie medicală a unui expert, bazată pe un dosar medical existent pentru a asigura diagnosticul corect și accesul la cea mai bună soluție de tratament oferită de practica medicală la nivel internațional. Serviciul este furnizat de către un partener extern.

Cancer: Neoplasm malign caracterizat prin creșterea necontrolată, anormală, autonomă și răspândirea celulelor tumorale care provoacă invazia și distrugerea țesuturilor normale.

Confirmarea statusului specificat mai sus trebuie să se bazeze pe examinarea histopatologică efectuată de un histopatolog și pe documentele medicale emise de un oncolog, inclusiv rezultatele investigațiilor care să ateste și stadializarea bolii.

Asigurarea acoperă și:

-        Leucemie

-        Limfom malign

-        Tumori maligne ale măduvei osoase

-        Tumori maligne ale pielii

-        Carcinom cu celule bazale

-        Carcinom in situ și leziuni neoplazice intraepiteliale CIN 3

Cancer în stadiu incipient: cancer care este într-un stadiu inițial de dezvoltare, limitat la nivelul de pornire, care nu s-a extins la țesuturile învecinate. Acesta descrie celule canceroase ce se găsesc numai în locul în care s-a format tumora, fără să afecteze țesuturile adiacente cum ar fi țesutul limfatic. În general, se referă la o tumoră de dimensiuni mici ce se găsește doar în organul în care s-a format.

Indemnizație zilnică: Suma fixă plătibilă de către Asigurător Persoanei Asigurate/ Contractantului Poliței, ca urmare a spitalizării într-un spital public, în conformitate cu prevederile stipulate în prezentul Contract de Asigurare.

Însoțitorul în spital: Persoana care însoțește pacientul la Spital, pe durata spitalizarii.

Perioadă Deductibilă: Numărul primelor Zile de Spitalizare pentru care Asigurătorul nu are nicio obligație de plată.

Zi de Spitalizare: Fiecare zi calendaristică între Ziua de Internare și Ziua de Externare (inclusiv cele două).

 

Capitolul II. Reguli generale

Articolul 1. Asigurarea de Sănătate

(1) Asigurarea de Sănătate VITAL CARE PLUS este o Asigurare de Sănătate Principală.

 

Capitolul III. Reguli în timpul perioadei de valabilitate a Contractului de asigurare

Articolul 2. Perioada de așteptare

(1) Prin derogare de la Articolul 7 din Termenii și Condițiile Generale de Asigurare Individuală, Perioada de Așteptare este de 4 luni pentru toate tipurile de Servicii Medicale.

 

Capitolul IV. Acoperirea Asigurării

Articolul 3. Limita maximă asigurată

(1) Limita maximă asigurată pe an de asigurare în cadrul acestui produs de asigurare este de 100.000 RON.

Articolul 4. Limitele răspunderii Asigurătorului/ Excluderile

(1) Răspunderea Asigurătorului pentru Prestațiile de asigurare ca urmare a unui Eveniment Asigurat sunt limitate.

(2) Suplimentar față de articolul 12 din Termenii și Condițiile Generale de asigurare individuală, Asigurătorul nu își asumă nici responsabilitatea privind decontarea serviciilor medicale pentru:

a.      Toate rezultatele histopatologice ce au determinat leziuni ușoare (pre-maligne)

b.      Hiperkeratoza

c.       Orice tumori cauzate de infecția HIV / SIDA

d.      Leziuni neoplazice intraepiteliale CIN 1 și/ sau CIN 2

(3) Suplimentar față de articolul 12 din Termenii și Condițiile Generale de Asigurare individuală, Asigurătorul nu își asumă răspunderea pentru decontarea/ soluționarea serviciilor medicale pentru condițiile preexistente în primii doi ani de asigurare. Clauza este valabilă timp de 24 de luni, indiferent de momentul/ data înscrierii Persoanei Asigurate.

În cazul continuării/ reînnoirii contractului de asigurare, după 24 de luni, orice cancer este considerat nou și este acoperit în cadrul acestui produs de asigurare.

(4) Prin derogare de la articolul 12 alineatul (24) din Termenii și condițiile generale de asigurare pentru asigurarea individuală Asigurătorul își asumă, de asemenea, responsabilitatea pentru plata serviciilor medicale aferente sesiunilor psihologice la un medic specialist ca o consecință a diagnosticului de cancer, ca suport al Persoanei Asigurate.

(5) Prin derogarea de la articolul 12 alineatul (31) din Termenii și condițiile generale de asigurare, Asigurătorul își asumă, de asemenea, responsabilitatea privind plata Serviciilor medicale acordate în  centrele de recuperare sau centrele de tratament kinetoterapeutic, secţiile de recuperare medicală ale spitalelor clinice.

(6) Prin derogarea de la articolul 12 alineatul (32) din Termenii și condițiile generale de asigurare pentru asigurarea individuală, Asigurătorul își asumă de asemenea răspunderea pentru plata serviciilor medicale pentru tratamentul paliativ.

(7) Prin derogare de la articolul 12 alineatul (36) din Termenii și condițiile generale de asigurare pentru asigurarea individuală, Asigurătorul își asumă, de asemenea, răspunderea pentru decontarea dispozitivelor medicale recomandate și utilizate în spital, dispozitive medicale, medicamente sau substanțe recomandate și utilizate în ambulatoriu.

Articolul 5. Modulele de servicii medicale asigurate

(1) În cadrul acestui produs de asigurare SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi servicii medicale și non-medicale legate de cancer după cum urmează:

a.Servicii medicale (autorizate de Ministerul Sănătății) legate de tratamentul cancerului (ambulatoriu și spitalizare)

Ambulatoriu

În cadrul acestui produs, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi toate serviciile medicale prestate în ambulatoriu legate de tratarea cancerului:

-      Consultaţii medicale de specialitate; 

-      Analize de laborator de specialitate;

-      Investigații medicale de specialitate;

-      Tratamente medicale de specialitate;

-      Consultații în funcție de specialități medicale accesate la distanță prin intermediul Telemedicinei.

Spitalizare

În cadrul acestui produs, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi toate serviciile medicale prestate în spital legate de tratarea cancerului:

-      Spitalizare (de zi și continuă)

-      Procedură chirurgicală, inclusiv operațiile de o zi

-      Cazare și masă

-      Dispozitive medicale utilizate în timpul procedurii chirurgicale

-      Medicamente în timpul spitalizării

-    Medicamente

În cadrul acestui produs, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi costurile legate de medicamentele recomandate de un specialist, necesare pentru tratamentul bolilor.

În cazul în care medicamentele recomandate de medic sunt acoperite de Casa Națională de Asigurări, Asigurătorul va acoperi doar procentul suportat de asigurat.

Medicamentele ce nu sunt compesate prin asigurarea națională de sănătate sunt acoperite integral de această asigurare. Acest Serviciu Medical nu este furnizat de rețeaua Mediqa Net. Persoana asigurată va achita costul medicamentelor urmând să solicite ulterior Asigurătorului rambursarea cheltuielilor.

b.    Acoperirea cancerului în stadiu incipient

Asigurătorul va acoperi costurile cu serviciile medicale efectuate pentru tratarea cancerului diagnosticat într-un stadiu incipient. Toate Serviciile Medicale acoperite prin prezentul contract vor fi acoperite și în cazul diagnosticării cu cancer în stadiu incipient.

c.     Spitalizare într-o instituţie publică (Indemnizație zilnică)

În cadrul acestui produs, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va plăti  – în cazul unei spitalizări într-un spital public – o Indemnizație zilnică de 500 RON pe zi pentru maxim 21 zile pe An de Asigurare.

Indemnizaţia va fi plătită la sfârșitul perioadei de spitalizare.

Indemnizația va fi plătită pentru Spitalizări mai lungi de 3 zile, iar plata începe cu a 4-a zi (Perioada deductibilă). În cazul tratamentelor chimioterapice şi radioterapie nu există perioadă deductibilă, iar indemnizaţia se va plăti din prima zi de spitalizare.

Plăți parțiale pot fi efectuate după fiecare 5 zile acoperite, dacă Persoana Asigurată oferă documente justificative demonstrând continuitatea spitalizării.

În cazul în care spitalele publice eliberează alte facturi suplimentare pentru serviciile medicale care nu sunt acoperite de sistemul social, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va rambursa 100% din valoarea facturii achitate.

În cazul dispozitivelor medicale utilizate în timpul unei proceduri chirurgicale (ex: proteze, plasă chirurgicală, șuruburi etc.) și achiziționate de la un furnizor privat, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va rambursa 100% din valoarea facturii achitate.

d.    Coordonator pentru Cazurile de Spitalizare

În cadrul acestui produs, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va oferi asistență personalizată Persoanei Asigurate în scopul ghidării acestuia pe întreaga perioada de spitalizare. Suportul va fi acordat prin telefon și/sau e-mail.

e.    Coordonator de programe naționale

În cadrul acestui produs, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. oferă suport personalizat Asiguratului în scopul accesării programelor naționale dedicate bolnavilor de cancer, programe ce sunt suportate 100% de Casa națională de Asigurări. Serviciile Medicale decontate de Casa Națională de Sănătate sunt adiționale celor acoperite de asigurarea privată de sănătate.

Suportul va fi acordat prin telefon și/ sau e-mail și constă în alcătuirea dosarului medical și contactarea de clinici private ce contractează astfel de programe.

f.     Cazare și Masă pentru Însoțitor/ Însoțitor de spital

În cadrul acestui produs, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi costurile pentru cazare și masă pentru un însoțitor al Persoanei Asigurate până la suma de 1.500 RON pe An de Asigurare. În cazul Persoanelor Asigurate adulte condiţia ca acest beneficiu să fie plătit este ca spitalizarea să fie făcută în afara orașului de reședință.

g.    Tratamente psihologice/psihiatrice.

Asigurătorul va acoperi costurile cu ședințele pentru tratamente psihologice și psihiatrice necesare ca suport pentru Asigurat ca urmare a diagnosticării cu cancer.

Beneficiul poate fi accesat de Asigurat după diagnosticarea cu cancer chiar dacă nu sunt recomandate de un specialist.

Acest Serviciu Medical nu este furnizat de rețeaua Mediqa Net. Persoana asigurată va achita costul serviciilor medicale urmând să solicite ulterior Asigurătorului rambursarea cheltuielilor.

Sub-limita maximă asigurată în cadrul acestui modul este de 5 ședințe per asigurat.

h.    Consultații de nutriție

Asigurătorul va acoperi costurile cu ședințele pentru pentru consultații de nutriție necesare ca suport pentru Asigurat ca urmare a diagnosticării cu cancer.

Beneficiul poate fi accesat de Asigurat după diagnosticarea cu cancer chiar dacă nu este recomandat de un specialist.

Acest Serviciu Medical nu este furnizat de rețeaua Mediqa Net. Persoana asigurată va achita costul consultațiilor,  urmând să solicite ulterior Asigurătorului rambursarea cheltuielilor.

Sub-limita maximă asigurată în cadrul acestui modul este de 5 ședințe.

i.     Continuitatea acoperirii

Dacă în timpul perioadei de valabilitate a contractului Persoana Asigurată a fost diagnosticată cu cancer (formă acoperită de asigurare) și acoperirea individuală încetează, iar contractul pentru Asigurat încetează indiferent de motiv, SIGNAL IDUNA va continua să acopere tratamentul pentru o perioadă maximă de 36 luni de la data expirării Contractului. În această perioadă nu sunt plătite prime pentru această persoană asigurată.

Acoperirea SIGNAL IDUNA va fi limitată până la valoarea maximă a anului în care încetează contractul. În momentul atingerii acestei limite, acoperirea asigurărilor se oprește.

j.     Cardul Easy Pay

În cadrul acestui produs, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va oferi la solicitarea asiguratului un instrument financiar (card preplatit), care poate fi utilizat pentru plăți în afara Mediqa Net, pentru a nu plăti în avans, din buzunar.

k.    A doua opinie medicală

În cadrul acestui produs, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi o Opinie a unui Expert Medical  (serviciu livrat de o companie specializată, contractată de Asigurător, partener extern al Asiguratorului) pe baza unui set de documente medicale existente livrate de Persoana Asigurată.

 

Capitolul V Apariția evenimentului asigurat, plata indemnizațiilor de asigurare

Articolul 6. Reguli generale pentru plata Beneficiilor de Asigurare

(1) În cadrul acestui Produs de Asigurare, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi în limita menționată la Articolul 3 și în sub-limitele menționate în Articolul 5 (Module de Servicii medicale) – 100% din valoarea Serviciilor medicale.  În funcție de tipul de Furnizor privat de Servicii medicale unde sunt acordate Serviciile medicale menționate în aceste Condiții ale Produsului de Asigurare, plata va fi efectuată conform Capitolului VI din Termenii și condițiile generale de asigurare individuală.

(2) Dacă Persoana Asigurată este spitalizată într-o unitate de servicii medicale, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va plăti o Indemnizație zilnică începând cu a patra zi de spitalizare. În cazul în care spitalele publice eliberează alte facturi suplimentare pentru serviciile medicale care nu sunt acoperite de sistemul social, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va rambursa 100% din valoarea facturii achitate. Procedura de plată este descrisă în  Termenii și condițiile generale de asigurare individuală, Capitolul VI, Articolul 16.

 

Capitolul VI. Alte dispoziții

Articolul 7. Intrarea în vigoare a Condițiilor Produsului de asigurare

(1) Aceste Condiții de Produs de asigurare au fost aprobate de către Directoratul  SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A..

(2) Acești termeni și condiții generale de asigurare privind asigurarea individuală se aplică contractelor de asigurare ce intră în vigoare începând cu data de 1 August 2023.

 

Important: Pentru contractele emise anterior datei de 1 august 2023, vă rugăm să solicitați Termenii și Condițiile aferente poliței pe adresa clientservice@suportsanatate.ro.

 

Condiții Produs de asigurare VITAL CARE PREMIUM

Condițiile Speciale ale produsului de asigurare se bazează pe Termenii și Condițiile Generale de Asigurare. Prevederile Termenilor și Condițiilor Generale de Asigurare individuală sunt valabile, în cazul în care condițiile speciale ale produsului de asigurare nu prevăd altfel. Dispozițiile Speciale privind condițiile produsului de asigurare au prioritate față de Termenii și Condițiile Generale de asigurare.

 

 Capitolul I. Termeni și Definiții

A doua opinie medicală: O a doua opinie medicală a unui expert, bazată pe un dosar medical existent pentru a asigura diagnosticul corect și accesul la cea mai bună soluție de tratament oferită de practica medicală la nivel internațional. Serviciul este furnizat de către un partener extern.

Cancer: Tumoră malignă, caracterizată prin creșterea necontrolată, anormală, autonomă și răspândirea celulelor tumorale care provoacă invazia și distrugerea țesuturilor sănătoase.

Încadrarea în criteriile de definiție de mai sus se face pe baza unui examen histopatologic, efectuat de un specialist în anatomie patologică sau de un medic oncolog (inclusiv rezultatele investigațiilor care certifică stadiul bolii).

Asigurarea acoperă și:

-        Leucemie

-        Limfom malign

-        Tumori maligne ale măduvei osoase

-        Tumori maligne ale pielii

-        Carcinom cu celule bazale

-        Carcinom in situ și leziuni neoplazice intraepiteliale CIN 3

Cancer în stadiu incipient (in situ): Cancer care este într-un stadiu inițial de dezvoltare, limitat la nivelul de pornire, care nu s-a extins la țesuturile învecinate. Acesta descrie celule canceroase ce se găsesc numai în locul în care s-a format tumora, fără să afecteze țesuturile adiacente cum ar fi țesutul limfatic. În general, se referă la o tumoră de dimensiuni mici ce se găsește doar în organul în care s-a format.

Indemnizație zilnică: Suma fixă plătibilă de către Asigurător Persoanei Asigurate/ Contractantului Poliței, ca urmare a spitalizării într-un spital public, în conformitate cu prevederile stipulate în prezentul Contract de Asigurare.

Însoțitorul în spital:  Persoana care însoțește pacientul la Spital pe perioada spitalizarii.

Perioadă Deductibilă: Numărul primelor Zile de Spitalizare pentru care Asigurătorul nu are nicio obligație de plată.

Zi de Spitalizare: Fiecare zi calendaristică între Ziua de Internare și Ziua de Externare (inclusiv cele două).

 

Capitolul II. Reguli generale

Articolul 1. Asigurarea de Sănătate

(1) Asigurarea de Sănătate VITAL CARE PREMIUM este o Asigurare de Sănătate Principală.

Articolul 2. Scopul și domeniul de acoperire al asigurării

(1) Prin derogare de la articolul 2 alineatul (1) din Termenii și Condițiile Generale de Asigurare individuală, Acoperirea Asigurării în cazul modulului „Medicină alternativă sau neconvențională” (descris mai jos) nu se limitează la costurile tratamentului necesar din punct de vedere medical.

Articolul 3. Teritorialitate

(1) Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) din Termenii și Condițiile Generale de Asigurare individuală în cadrul acestui produs SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi, de asemenea, spitalizările din Uniunea Europeană și Turcia până la limita menționată la articolul 6.

 

Capitolul III. Reglementări pe perioada de validitate a contractului de asigurare

Articolul 4. Perioada de așteptare

(1) Prin derogare de la Articolul 7 din Termenii și Condițiile Generale de Asigurare individuală, Perioada de Așteptare este de 4 luni pentru toate tipurile de Servicii Medicale.

 

 Capitolul IV. Acoperirea Asigurării

Articolul 5. Extinderea obligației de acoperire a poliței de asigurare

(1) Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) din Termenii și Condițiile Generale de Asigurare pentru asigurarea individuală, Acoperirea Asigurării nu este acordată în cazul modulului „Medicină alternativă sau neconvențională” (descris mai jos) decât pentru tratamentele necesare din punct de vedere medical ca un rezultat al cancerului.

Articolul 6. Limita maximă asigurată

(1) Limita maximă asigurată pe an de asigurare în cadrul acestui produs de asigurare este de 200.000 RON.

Articolul 7. Limitele răspunderii Asigurătorului/ Excluderile

(1) Răspunderea Asigurătorului pentru Prestațiile de asigurare ca urmare a unui Eveniment Asigurat sunt limitate. (2) Suplimentar față de articolul 12 din Termenii și Condițiile Generale de Asigurare, Asigurătorul nu își asumă responsabilitatea nici privind decontarea serviciilor medicale pentru:

a.      Toate rezultatele histopatologice ce au determinat leziuni ușoare (pre-maligne)

b.      Hiperkeratoza

c.      Orice tumori cauzate de infecția HIV / SIDA

d.      Leziuni neoplazice intraepiteliale CIN 1 și/ sau CIN 2

(3) Suplimentar față de articolul 12 din Termenii și Condițiile Generale de Asigurare pentru asigurarea individuală, Asigurătorul nu își asumă răspunderea pentru decontarea/ soluționarea serviciilor medicale pentru condițiile preexistente în primii doi ani de asigurare. Clauza este valabilă timp de 24 de luni, indiferent de momentul/ data înscrierii Persoanei Asigurate.

În cazul continuării/ reînnoirii contractului de asigurare, după 24 de luni, orice cancer este considerat nou și este acoperit în cadrul acestui produs de asigurare.

(4) Prin derogare de la articolul 12 (9) din Termenii și condițiile generale de asigurare pentru asigurarea individuală, Asigurătorul își asumă, de asemenea, răspunderea privind plata serviciilor medicale pentru rezultatele/ consecințele Medicinei Experimentale atât timp cât programele sunt validate de către Ministerul Sănătății.

(5) În legătură cu alineatul (4) menționat mai sus, Asigurătorul își asumă, de asemenea, – prin derogare de la articolul (12) din Termenii și Condițiile Generale de asigurare pentru asigurarea individuală – responsabilitatea privind plata serviciilor medicale care nu sunt necesare din punct de vedere medical, cu condiția stabilirii diagnosticului de cancer.

Acest lucru este valabil și pentru medicină alternativă sau neconvențională, în plus față de practica medicală general acceptată, atât timp cât programele sunt validate de Ministerul Sănătății.

(6) Prin derogare de la articolul 12 alineatul (20) din Termenii și Condițiile Generale de Asigurare pentru asigurarea individuală, Asigurătorul își asumă, de asemenea, răspunderea privind plata serviciilor medicale pentru intervenții chirurgicale estetice sau pentru orice serviciu medical prestat din motive estetice ca urmare a diagnosticului de cancer (chirurgie reconstructivă).

(7) Prin derogare de la articolul 12 alineatul (24) din Termenii și Condițiile Generale de asigurare pentru asigurarea individuală Asigurătorul își asumă, de asemenea, responsabilitatea pentru plata serviciilor medicale aferente sesiunilor psihologice la un medic specialist ca o consecință a diagnosticului de cancer, ca suport al Persoanei Asigurate.

(8) Prin derogarea de la articolul 12 alineatul (31) din Termenii și Condițiile Generale de Asigurare, Asigurătorul își asumă, de asemenea, responsabilitatea privind plata Serviciilor medicale acordate în  centrele de recuperare sau centrele de tratament kinetoterapeutic, secţiile de recuperare medicală ale spitalelor clinice. 

(9) Prin derogarea de la articolul 12 alineatul (32) din Termenii și Condițiile Generale de Asigurare pentru asigurarea individuală, Asigurătorul își asumă de asemenea răspunderea pentru plata serviciilor medicale pentru tratamentul paliativ.

(10) Prin derogare de la articolul 12 alineatul (36) din Termenii și Condițiile Generale de Asigurare pentru asigurarea individuală, Asigurătorul își asumă, de asemenea, răspunderea pentru decontarea dispozitivelor medicale recomandate și utilizate în spital, dispozitive medicale, medicamente sau substanțe recomandate și utilizate în ambulatoriu.

Articolul 8. Modulele de servicii medicale asigurate

(1) În cadrul acestui produs de asigurare SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi servicii medicale și non-medicale legate de cancer după cum urmează:

a.  Servicii medicale (autorizate de Ministerul Sănătății) legate de tratamentul cancerului (ambulatoriu și spitalizare)

Ambulatoriu

În cadrul acestui produs, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi toate serviciile medicale prestate în ambulatoriu legate de tratarea cancerului:

-           Consultaţii medicale de specialitate; 

-           Analize de laborator de specialitate;

-           Investigații medicale de specialitate;

-           Tratamente medicale de specialitate;

-           Consultații în funcție de specialități medicale accesate la distanță prin intermediul Telemedicinei.

Spitalizare

În cadrul acestui produs, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi toate serviciile medicale prestate în spital legate de tratarea cancerului:

-           Spitalizare (de zi și continuă)

-           Procedură chirurgicală, inclusiv operațiile de o zi

-           Cazare și masă

-           Dispozitive medicale utilizate în timpul procedurii chirurgicale

-           Medicamente în timpul spitalizării

b.    Medicamente

În cadrul acestui produs, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi costurile legate de medicamentele recomandate de un specialist, necesare pentru tratamentul bolilor.

În cazul în care medicamentele recomandate de medic sunt acoperite de Casa Națională de Asigurări, Asigurătorul va acoperi doar procentul suportat de asigurat.

Medicamentele ce nu sunt compesate prin asigurarea națională de sănătate sunt acoperite integral de această asigurare.

Acest Serviciu Medical nu este furnizat de rețeaua Mediqa Net. Persoana asigurată va achita costul medicamentelor urmând să solicite ulterior Asigurătorului rambursarea cheltuielilor.

c.   Acoperirea cancerului în stadiu incipient

Asigurătorul va acoperi costurile cu serviciile medicale efectuate pentru tratarea cancerului diagnosticat într-un stadiu incipient. Toate Serviciile Medicale acoperite prin prezentul contract vor fi acoperite și în cazul diagnosticării cu cancer în stadiu incipient.

d.   Spitalizare într-o instituţie publică (Indemnizație zilnică)

În cadrul acestui produs, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va plăti  – în cazul unei spitalizări într-un spital public – o Indemnizație Zilnică de 500 RON pe zi pentru maxim 21 zile pe An de Asigurare.

Indemnizaţia va fi plătită la sfârșitul perioadei de spitalizare.

Indemnizația va fi plătită pentru Spitalizări mai lungi de 3 zile, iar plata începe cu a 4-a zi (Perioada deductibilă). În cazul tratamentelor chimioterapice şi radioterapie nu există perioadă deductibilă iar indemnizaţia se va plăti din prima zi de spitalizare.

Plăți parțiale pot fi efectuate după fiecare 5 zile acoperite, dacă Persoana Asigurată oferă documente justificative demonstrând continuitatea spitalizării.

În cazul în care spitalele publice eliberează alte facturi suplimentare pentru serviciile medicale care nu sunt acoperite de sistemul social, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va rambursa 100% din valoarea facturii achitate.

În cazul dispozitivelor medicale utilizate în timpul unei proceduri chirurgicale (ex: proteze, plasă chirurgicală, șuruburi etc.) și achiziționate de la un furnizor privat, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va rambursa 100% din valoarea facturii achitate.

e.   Plata rapidă - Spitalul Public

În cadrul acestui produs, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va plăti –  în caz de spitalizare într-un spital public – o sumă de 5.000 RON la internarea în spital.

Spitalizarea trebuie pre-verificată și autorizată de către SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A.

Durata preconizată a spitalizării trebuie să fie mai mare de 3 nopți.

Dacă în cele din urmă spitalizarea a durat mai puțin de 4 nopți, Persoana Asigurată trebuie să ramburseze suma plătită de Asigurător.

f.     Coordonator pentru Cazurile de Spitalizare

În cadrul acestui produs, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va oferi asistență personalizată Persoanei Asigurate în scopul ghidării acesteia pe întreaga perioadă de spitalizare. Suportul va fi acordat prin telefon și/sau e-mail.

g.    Coordonator de programe naționale

În cadrul acestui produs SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. oferă suport personalizat Asiguratului în scopul accesarii programelor naționale dedicate bolnavilor de cancer, programe ce sunt suportate 100% de Casa Națională de Asigurări. Serviciile Medicale decontate de Casa Națională de Sănătate sunt adiționale celor acoperite de asigurarea privata de sănătate.

Suportul va fi acordat prin telefon și/ sau e-mail și constă în alcătuirea dosarului medical și contactarea de clinici private ce contractează astfel de programe.

h.    Cazare și Masă pentru Însoțitor / Însoțitor de spital

În cadrul acestui produs, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi costurile pentru cazare și masă pentru un însoțitor al Persoanei Asigurate până la suma de 2.500 RON pe An de Asigurare. În cazul Persoanelor Asigurate adulte condiţia ca acest beneficiu să fie plătit este ca spitalizarea să fie făcută în afara orașului de reședință.

i.      Asigurarea acoperirii (Spitalizarea) în Uniunea Europeană și Turcia

Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) din Termenii și condițiile generale de asigurare în cadrul acestui produs SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi, de asemenea,  Spitalizările din Uniunea Europeană și Turcia până la limita menționată la articolul 10.

În cadrul acestui produs, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va oferi posibilitatea Persoanei Asigurate să obțină Spitalizare în Uniunea Europeană și/ sau Turcia. În cazul unui astfel de tratament, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va rambursa 100% din valoarea facturii achitate până la limita maximă (a se vedea articolul 10.).

Aceste Servicii Medicale nu sunt furnizate de Furnizorii de servicii medicale conveniți menționați în Lista furnizorilor de servicii medicale din rețeaua Mediqa Net care au contracte încheiate cu Asigurătorul. Persoana Asigurată plătește în prealabil suma totală a facturii direct la Furnizorul de servicii medicale, urmând a-i fi rambursate costurile ulterior. 

j.    Medicină alternativă sau neconnvențională

În cadrul acestui produs, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi medicina alternativă sau neconvențională, suplimentar față de practica medicală general acceptată. Vor fi acoperite numai programele realizate în baza aprobării și supravegherii Ministerului Sănătății.

Aceste Servicii Medicale nu sunt furnizate de Furnizorii de servicii medicale conveniți menționați în Lista furnizorilor de servicii medicale din rețea care au contracte încheiate cu Asigurătorul.  Persoana Asigurată plătește  în prealabil suma totală a facturii direct la Furnizorul de servicii medicale, urmând a-i fi rambursate costurile ulterior. 

k.     Tratamente psihologice/ psihiatrice.

Asigurătorul va acoperi costurile cu ședințele pentru tratamente psihologice și psihiatrice necesare ca suport pentru Asigurat ca urmare a diagnosticării cu cancer.

Beneficiul poate fi accesat de Asigurat după diagnosticarea cu cancer chiar dacă nu sunt recomandate de un specialist.

Acest Serviciu Medical nu este furnizat de rețeaua Mediqa Net. Persoana asigurată va achita costul serviciilor medicale urmând să solicite ulterior Asigurătorului rambursarea cheltuielilor.

Sub-limita maximă asigurată în cadrul acestui modul este de 10 ședințe per asigurat.

l.     Consiliere nutrițională

În cadrul acestui produs, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi costurile cu şedinţele pentru consultaţii de nutriţie necesare ca suport pentru Asigurat, urmare a diagnosticării cu cancer.

Ședința de nutriție poate fi accesată la cererea persoanei asigurate după diagnosticarea finală, fără recomăndări speciale din partea unui specialist.

Aceste Servicii Medicale nu sunt furnizate de Furnizorii de servicii medicale conveniți menționați în Lista furnizorilor de servicii medicale din rețea care au contracte încheiate cu Asigurătorul. Persoana Asigurată plătește  în prealabil suma totală a facturii direct la Furnizorul de servicii medicale pentru o rambursare ulterioară de către Asigurător.

Sub-limita maximă asigurată în cadrul acestui modul este de 10 ședințe.

m.   Chirurgie plastică reconstructivă

În cadrul acestui produs, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi chirurgia plastică reconstructivă, dacă este recomandată de un specialist după tratamentul chirurgical al cancerului.

În cadrul acestui produs, o intervenție chirurgicală plastică reconstructivă trebuie să corecteze defectele funcționale și/ sau să îmbunătățească tulburările psihologice care apar ca o consecință a tratamentului cancerului sau a complicațiilor.  

Sunt acoperite aspectele estetice în cadrul unei operații plastice reconstructive, pe când intervențiile cosmetice/ chirurgicale nu sunt acoperite.

Sub-limita maximă asigurată în cadrul acestui modul este de 20.000 RON.

n.    Cheltuieli medicale aferente diagnosticului de cancer

În cadrul acestui produs, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi următoarele dispozitive achiziționate de Persoana Asigurată ca urmare a Tratamentului împotriva Cancerului:

-           Peruci

-           Scaun cu rotile

-           Cârje

-           Proteză de sân

-           Tub de oxigen 

-           Cameră administrare chimioterapie;

-           Perne și saltele speciale pentru escare;

-           Canule traheostome,

-           Pungi pentru colostome/ileostome,

-           Tuburi pentru gastrostome (PEG),

-           Cadru metalic,

-           Proteze de membru superior/inferior

Aceste Servicii Medicale nu sunt furnizate de Furnizorii de servicii medicale conveniți menționați în Lista furnizorilor de servicii medicale din rețea care au contracte încheiate cu Asigurătorul. Persoana Asigurată plătește  în prealabil suma totală a facturii direct la Furnizorul de la care a achiziționat produsul, urmând a îi fi rambursate costurile ulterior. 

Sub-limita maximă asigurată în cadrul acestui modul este de 20.000 RON.

o.   Continuitatea acoperirii

Dacă în timpul perioadei de valabilitate a contractului Persoana Asigurată a fost diagnosticată cu cancer (formă acoperită de asigurare) și acoperirea individuală încetează, iar contractul pentru Asigurat încetează indiferent de motiv, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A va continua să acopere tratamentul pentru o perioadă maximă de 36 luni de la data expirării Contractului. În această perioadă nu sunt plătite prime pentru această persoană asigurată.

Acoperirea SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A va fi limitată până la valoarea maximă a anului în care încetează contractul. În momentul atingerii acestei limite, acoperirea asigurărilor se oprește.

p.   Cardul Easy Pay

În cadrul acestui produs, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va oferi, la solicitarea asiguratului, un instrument financiar (card preplatit), care poate fi utilizat pentru plăți în afara Mediqa Net, pentru a nu plăti în avans, din buzunar.

q.    A doua opinie medicală

În cadrul acestui produs, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi o Opinie a unui Expert Medical (serviciu livrat de o companie specializată, contractată de Asigurător, partener extern) pe baza unui set de documente medicale existente livrate de Persoana Asigurată.

 

Capitolul V. Apariția evenimentului asigurat, plata indemnizațiilor de asigurare

Articolul 9. Reguli generale pentru plata Beneficiilor de Asigurare

(1) În cadrul acestui Produs de Asigurare SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi în limita menționată la Articolul 6 și în sub-limitele menționate în Articolul 8 (Module de Servicii medicale) – 100% din valoarea Serviciilor medicale. În funcție de tipul de Furnizor privat de Servicii medicale unde sunt acordate Serviciile medicale menționate în aceste Condiții ale Produsului de Asigurare, plata va fi efectuată conform Capitolului VI din Termenii și condițiile generale de asigurare individuală.

(2) Dacă Persoana Asigurată este spitalizată la un Furnizor public de Servicii Medicale, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va plăti o Indemnizație Zilnică începând cu a 4-a zi de Spitalizare sau cu a 14-a zi, dacă a fost achitat beneficiul rapid al plății. În cazul în care spitalele publice eliberează alte facturi suplimentare pentru serviciile medicale care nu sunt acoperite de sistemul social, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va rambursa 100% din valoarea facturii achitate. Procedura de plată este descrisă în Termenii și condițiile generale de asigurare individuală, Capitolul VI, Articolul 16.

 

Capitolul VI. Alte dispoziții

Articolul 10. Intrarea în vigoare a Condițiilor Produsului de asigurare

(1) Aceste Condiții de Produs de asigurare au fost aprobate de către Directoratul  SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A..

   2) Acești termeni și condiții generale de asigurare privind asigurarea individuală se aplică contractelor de asigurare ce       intră în vigoare începând cu data de 1 August 2023.