Plus
Plus
Premium

Important: Pentru contractele emise anterior datei de 1 august 2023, vă rugăm să solicitați Termenii și Condițiile aferente poliței pe adresa clientservice@suportsanatate.ro.

 

Condiții Produs de asigurare TAKE CARE PLUS

Condițiile Speciale ale produsului de asigurare se bazează pe Termenii și Condițiile Generale de asigurare individuală. Prevederile Termenilor și Condițiilor Generale de asigurare sunt valabile, în cazul în care Condițiile Speciale ale produsului de asigurare nu prevăd altfel. Dispozițiile privind condițiile de produs au prioritate față de Termenii și Condițiile Generale de asigurare.

 

Capitolul I. Termeni și Definiții

A doua opinie medicală: O a doua opinie medicală a unui expert, bazată pe un dosar medical existent pentru a asigura diagnosticul corect și accesul la cea mai bună soluție de tratament oferită de practica medicală la nivel internațional. Serviciul este furnizat de catre un partener extern.

Indemnizație zilnică: Suma fixă plătibilă de către Asigurător Persoanei Asigurate/ Contractantului Poliței, ca urmare a spitalizării într-un spital public, în conformitate cu prevederile stipulate în prezentul Contract de Asigurare.

Perioadă Deductibilă: Numărul primelor Zile de Spitalizare pentru care Asigurătorul nu are nicio obligație de plată.

Tele - Underwriting: Apel telefonic către persoana care urmează să fie asigurată, pentru a evalua riscul medical al persoanei propuse spre asigurare, in vederea acceptarii sau nu in asigurare.

Zi de Spitalizare (Ziua de internare): Fiecare zi calendaristică între Ziua de Internare și Ziua de Externare (inclusiv cele două).

 

Capitolul II. Reguli generale

Articolul 1. Asigurare de Sănătate

(1) Asigurarea de Sănătate TAKE CARE PLUS este o Asigurare de Sănătate Principală.

 

Capitolul III. Reglementări premergătoare încheierii contractului de asigurare

Articolul 2. Obligațiile Titularului Poliței

(1) În legătură cu Articolul 4 (1) din Termeni și Condiții Generale de Asigurare individuală după semnarea Ofertei de Asigurare, Asigurătorul va colecta informații pentru a evalua riscul care va fi asumat (Tele-Underwriting). Apelul telefonic va fi înregistrat.

 

Capitolul IV. Acoperirea Asigurării

Articolul 3. Limita maximă asigurată

(1) Limita maximă asigurată pe an de asigurare în cadrul acestui produs de asigurare este de 90.000 RON.

Articolul 4. Limitele răspunderii Asigurătorului/ Excluderile

(1) Răspunderea Asigurătorului pentru Prestațiile de asigurare ca urmare a unui Eveniment Asigurat sunt limitate.

(2) În plus față de articolul 12 din Termenii și Condițiile Generale de asigurare pentru asigurarea individuală, Asigurătorul nu își asumă răspunderea pentru decontarea/ soluționarea serviciilor medicale pentru condițiile preexistente în primii doi ani de asigurare. Clauza este valabilă timp de 24 de luni, indiferent de momentul/ data înscrierii Persoanei Asigurate.

În cazul continuării/ reînnoirii contractului de asigurare, după 24 luni, oricare boală, dereglare, vătămare corporală este considerată nouă și este acoperită de Produsul acestei Asigurări.

(3) Suplimentar față de articolul 12 din Termenii și Condițiile Generale pentru asigurarea individuală, Asigurătorul nu își asumă răspunderea pentru serviciile medicale aferente monitorizării sarcinii și nașterii (orice tip, inclusiv operația de cezariană).

(4) Suplimentar față de articolul 12 din Termenii și Condițiile Generale de asigurare pentru asigurarea individuală în cadrul acestui produs de asigurare, intervenția chirurgicală bariatrică este acoperită numai în cazul IMC de peste 40 și dacă este necesar din punct de vedere medical.

(5) Prin derogare de la articolul 12 alineatul (36) din Termenii și Condițiile Generale de asigurare individuală, Asigurătorul își asumă, de asemenea, răspunderea pentru decontarea dispozitivelor medicale recomandate și utilizate în spital.

Articolul 5. Modulele de servicii medicale asigurate

(1)  În cadrul acestui produs de asigurare SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi internările, numai dacă acestea sunt necesare din punct de vedere medical, fiind recomandate de un medic specialist. În cadrul Mediqa Net, serviciile medicale trebuie autorizate de Call Center.

a.     Servicii medicale pe durata spitalizării

În cadrul acestui produs de asigurare, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi toate serviciile medicale prestate în spital legate de tratare:

-        Spitalizare:

-        Proceduri chirurgicale

-        Cazare și masă

-        Dispozitive medicale utilizate în timpul procedurilor chirurgicale

-        Consumabile medicale folosite în timpul spitalizării

-        Medicamente folosite în timpul spitalizării

b.     Spitalizare de zi

În cadrul acestui produs de asigurare, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi toate serviciile medicale necesare în timpul unei spitalizari, fără ședere peste noapte.

c.      Spitalizare intr-un spital public (Indemnizație zilnică)

În cadrul acestui produs de asigurare, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va plăti  – în cazul unei spitalizări într-un spital public – o Indemnizație Zilnică de 500 RON pe zi pentru maxim 21 zile pe an de Asigurare.

Indemnizatia va fi plătită la sfârșitul perioadei de spitalizare.

Indemnizația va fi plătită pentru Spitalizări mai lungi de 3 zile, iar plata începe cu a 4-a zi (Perioada deductibilă).

Plățile parțiale pot fi efectuate după fiecare 5 zile acoperite, dacă Persoana Asigurată oferă documente justificative demonstrând spitalizările efectuate.

În cazul în care spitalele publice eliberează alte facturi suplimentare pentru serviciile medicale care nu sunt acoperite de sistemul social, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va rambursa 100% din valoarea facturii achitate.

În cazul dispozitivelor medicale utilizate în timpul unei proceduri chirurgicale (ex: proteze, plasă chirurgicală, șuruburi etc.) și achiziționate de la un furnizor privat, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va rambursa 100% din valoarea facturii achitate.

d.     Coordonator pentru Cazurile de Spitalizare

În cadrul acestui produs, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va oferi asistență personalizată Persoanei Asigurate în scopul ghidării acestuia pe întreaga perioadă de spitalizare. Suportul va fi acordat prin telefon și/ sau e-mail.

e.      Cardul Easy Pay

În cadrul acestui produs SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va oferi la solicitarea asiguratului un instrument financiar (card preplatit), care poate fi utilizat pentru plăți în afara Mediqa Net, pentru a nu plăti în avans, din buzunar.

f.       A doua opinie medicală:

În cadrul acestui produs de asigurare, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi o Opinie a unui Expert Medical  (serviciu prestat de o companie specializată, partener extern al Asiguratorului) pe baza unui set de documente medicale existente livrate de Persoana Asigurată.

 

Capitolul V Apariția evenimentului asigurat, plata indemnizațiilor de asigurare

Articolul 6. Reguli generale pentru plata Beneficiilor de Asigurare

(1) În cadrul acestui Produs de Asigurare SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi în limita menționată la Articolul 3 – 100% din valoarea Serviciilor medicale. În funcție de tipul de Furnizor privat de Servicii medicale unde sunt acordate Serviciile medicale menționate în aceste Condiții ale Produsului de Asigurare, plata va fi efectuată conform Capitolului VI din Termenii și condițiile generale de asigurare individuală.

(2) Dacă Persoana Asigurată este spitalizată într-o unitate de servicii medicale, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va plăti o indemnizație zilnică începând cu a patra zi de spitalizare. În cazul în care spitalele publice eliberează alte facturi suplimentare pentru serviciile medicale care nu sunt acoperite de sistemul social, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va rambursa 100% din valoarea facturii achitate. Procedura de plată este descrisă în Termenii și condițiile generale de asigurare individuală, Capitolul VI, Articolul 16.

 

Capitolul VI. Alte dispoziții

Articolul 7. Intrarea în vigoare a Condițiilor Produsului de asigurare

(1) Aceste Condiții de Produs de asigurare au fost aprobate de către Directoratul SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A.

(2) Acești termeni și Condiții speciale de asigurare privind asigurarea individuală se aplică contractelor de asigurare ce intră în vigoare începând cu data de 1 August 2023.

 

Important: Pentru contractele emise anterior datei de 1 august 2023, vă rugăm să solicitați Termenii și Condițiile aferente poliței pe adresa clientservice@suportsanatate.ro.

 

Condiții Produs de asigurare TAKE CARE PREMIUM

Condițiile Speciale ale produsului de asigurare se bazează pe Termenii și Condițiile Generale de asigurare. Prevederile Termenilor și Condițiilor Generale de Asigurare individuală sunt valabile, în cazul în care Condițiile Speciale ale produsului de asigurare nu prevăd altfel. Dispozițiile speciale privind condițiile produsului de asigurare au prioritate față de Termenii și Condițiile Generale de Asigurare.

 

Capitolul I. Termeni și Definiții

A Doua Opinie Medicală: O a doua opinie medicală a unui expert, bazată pe un dosar medical existent pentru a asigura diagnosticul corect și accesul la cea mai bună soluție de tratament oferită de practica medicală la nivel internațional. Serviciul este furnizat de către un partener extern.

Indemnizație zilnică: Suma fixă plătibilă de către Asigurător Persoanei Asigurate/ Titularului Poliței, ca urmare a spitalizării într-un spital public, în conformitate cu prevederile stipulate în prezentul Contract de Asigurare.

Însoțitorul în spital: Persoana care însoțește pacientul la Spital.

Perioadă Deductibilă: Numărul primelor Zile de Spitalizare pentru care Asigurătorul nu are nicio obligație de plată.

Post spitalizare: Servicii Medicale recomandate de medicul care a efectuat intervenția chirurgicală, post spitalizare ca urmare a unui Eveniment asigurat  în limitele menţionate în Contractul de asigurare, precum control chirurgical pentru suprimare fire, schimbare pansament chirurgical.

Pre spitalizare: Consultul medical chirugical sau preanestezic și investigațiile medicale preoperatorii necesare înainte de începerea spitalizării (la recomandarea medicului anestezist sau chirurg in vederea pregătirii pentru intervenția chirurgicală)

Tele - Underwriting: Apel telefonic către persoana care urmează să fie asigurată, pentru a evalua riscul medical al persoanei propuse spre asigurare.

Zi de Spitalizare (Ziua de internare): Fiecare zi calendaristică între Ziua de Internare și Ziua de Externare (inclusiv cele două).

 

Capitolul II. Reguli generale

Articolul 1. Asigurarea de Sănătate

(1) Asigurarea de Sănătate TAKE CARE PREMIUM este un o Asigurare de Sănătate Principală.

Articolul 2. Teritorialitate

(1) Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) din Termenii și condițiile generale de asigurare individuală din cadrul acestui produs SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi, de asemenea, spitalizările din Uniunea Europeană și Turcia până la limita menționată la articolul 4 și până la sub limitele maxime menționate în articolul 6.

 

Capitolul III. Reguli anterioare încheierii contractului de asigurare

Articolul 3. Obligațiile Titularului Poliței

(1) În legătură cu Articolul 4 (1) din Termeni și condiții generale de asigurare individuală după semnarea Ofertei de Asigurare, Asiguratorul va colecta informații pentru a evalua riscul care va fi asumat (Tele-Underwriting). Apelul telefonic va fi înregistrat.

 

Capitolul IV. Acoperirea Asigurării

Articolul 4. Limita maximă asigurată

(1) Limita maximă asigurată pe an de asigurare în cadrul acestui produs de asigurare este de 150.000 RON.

 

   Articolul 5. Limitele răspunderii Asigurătorului/ Excluderile

(1) Răspunderea Asigurătorului pentru Prestațiile de asigurare ca urmare a unui Eveniment Asigurat sunt limitate.

(2) Suplimentar față de articolul 12 din Termenii și condițiile generale de asigurare pentru asigurarea individuală, Asigurătorul nu își asumă răspunderea pentru decontarea/ soluționarea serviciilor medicale pentru condițiile preexistente în primii doi ani de asigurare. Clauza este valabilă timp de 24 de luni, indiferent de momentul/ data înscrierii Persoanei Asigurate.

În cazul continuării/ reînnoirii contractului de asigurare, după 24 luni, oricare boală, dereglare, vătămare corporală este considerată nouă și este acoperită de Produsul acestei Asigurări.

(3) Suplimentar față de articolul 12 din Termenii și Condițiile Generale pentru asigurarea individuală, Asigurătorul nu își asumă răspunderea pentru serviciile medicale aferente monitorizării sarcinii și nașterii (orice tip inclusiv operația de cezariană).

(4) Suplimentar față de articolul 12 din Termenii și Condițiile Generale de Asigurare pentru asigurarea individuală în cadrul acestui produs de asigurare, intervenția chirurgicală bariatrică este acoperită numai în cazul IMC de peste 40 și dacă este necesar din punct de vedere medical.

(5) Prin derogare de la articolul 12 alineatul (36) din Termenii și Condițiile Generale de Asigurare pentru asigurarea individuală, Asigurătorul își asumă, de asemenea, răspunderea pentru decontarea dispozitivelor medicale recomandate și utilizate în spital.

Acest lucru este valabil și pentru medicamentele sau substanțele recomandate sau utilizate în ambulatoriu în cadrul modulelor de acoperire pre- și/ sau post-spitalizare.

Articolul 6. Modulele de servicii medicale asigurate

(1)       În cadrul acestui produs de asigurare SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi internările numai dacă acestea sunt necesare din punct de vedere medical, fiind recomandate de un medic specialist. În cadrul Mediqa Net, serviciile medicale trebuie autorizate de Call Center.

a.      Servicii medicale pe durata spitalizării

În cadrul acestui produs de asigurare, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi toate serviciile medicale prestate în spital legate de tratare:

-       Spitalizare:

-       Proceduri chirurgicale

-       Cazare și masă

-       Dispozitive medicale utilizate în timpul procedurilor chirurgicale

-       Consumabile medicale folosite în timpul spitalizării

-       Medicamente folosite în timpul spitalizării

b.      Spitalizare de zi

În cadrul acestui produs de asigurare, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi toate serviciile medicale necesare în timpul unei spitalizari, fără ședere peste noapte.

c.       Pre spitalizare:

În cadrul acestui produs, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi toate investigațiile medicale și vizitele la medic necesare înaintea internării în spital pentru și în legătură cu cazurile chirurgicale ale Persoanei Asigurate și care au fost recomandate a fi urmate în scopul tratamentui ce urmează a fi urmat în spital. Investigațiile și vizitele trebuie efectuate în ambulatoriu.

Sub-limita maximă asigurată în cadrul acestui modul este de 3.000 RON per an de Asigurare.

d.      Post spitalizare:

În cadrul acestui produs, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi toate investigațiile medicale și vizitele la medic necesare după externarea din spital pentru și în legătură cu cazurile chirurgicale ale Persoanei Asigurate. Investigațiile și vizitele trebuie să fie recomandate de medicul din spital și trebuie să fie efectuate de asemenea în spital.

Sub-limita maximă asigurată în cadrul acestui modul este de 3.000 RON per an de Asigurare.

e.       Spitalizare intr-un spital public (Indemnizație zilnică)

În cadrul acestui produs de asigurare, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va plăti  – în cazul unei spitalizări într-un spital public – o Indemnizație Zilnică de 500 RON pe zi pentru maxim 21 zile pe an de Asigurare sau maximum 11 zile pe an de Asigurare dacă a fost utilizată o metodă rapidă de plată.

Indemnizatia va fi plătită la sfârșitul perioadei de spitalizare.

Indemnizația va fi plătită pentru Spitalizări fără intervenții chirurgicale, numai dacă este mai lungă de 3 zile, iar plata începe cu a 4-a zi (Perioada deductibilă).

Plățile parțiale pot fi efectuate după fiecare 5 zile acoperite, dacă Persoana Asigurată oferă Documente justificative demonstrând spitalizările efectuate.

Indemnizația va fi plătită pentru Spitalizări cu intervenții chirurgicale, numai dacă este mai lungă de 3 zile, iar plata începe cu a 14-a zi (Perioada deductibilă), dacă a fost plătit beneficiul rapid de plată și dacă acoperă primele 10 zile.

În cazul în care spitalele publice eliberează alte facturi suplimentare pentru serviciile medicale care nu sunt acoperite de sistemul social, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va rambursa 100% din valoarea facturii achitate.

În cazul dispozitivelor medicale utilizate în timpul unei proceduri chirurgicale (ex: proteze, plasă chirurgicală, șuruburi etc.) și achiziționate de la un furnizor privat, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va rambursa 100% din valoarea facturii achitate.

f.        Plata rapidă - Spitalul Public

În cadrul acestui produs, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va plăti –  în caz de spitalizare pentru o intervenție chirurgicală într-un spital public – o sumă de 5.000 RON la internarea în spital.

Spitalizarea trebuie pre-verificată și autorizată și de către SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. Durata preconizată a spitalizării trebuie să fie mai mare de 3 nopți.

Dacă în cele din urmă spitalizarea a durat mai puțin de 4 nopți, Persoana Asigurată trebuie să ramburseze suma.

g.     Coordonator pentru Cazurile de Spitalizare

În cadrul acestui produs, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va oferi asistență personalizată Persoanei Asigurate în scopul ghidării acestuia pe întreaga perioada de spitalizare. Suportul va fi acordat prin telefon și/ sau e-mail.

h.      Cazare și Masă pentru Însoțitor/ Însoțitor de spital

În cadrul acestui produs, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi costurile pentru cazare și masă pentru un însoțitor al Persoanei Asigurate până la suma de 3.000 RON pe an de Asigurare. În cazul Persoanelor Asigurate adulte condiţia ca acest beneficiu să fie plătit este ca spitalizarea să fie făcută în afara orașului de reședință.

i.        Asigurarea acoperirii (Spitalizarea) în Uniunea Europeană și Turcia

Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) din Termenii și condițiile generale de asigurare în cadrul acestui produs SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi, de asemenea, Spitalizările din Uniunea Europeană și Turcia, până la limita menționată la articolul 9. În cadrul acestui produs, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va oferi posibilitatea Persoanei Asigurate să obțină Spitalizare în Uniunea Europeană și /sau Turcia. În cazul unui astfel de tratament, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE SA va rambursa 100% din valoarea facturii achitate dar nu mai mult decât dublul prețului de referință (preţul de referinţă este prețul mediu Mediqa Net pentru aceeași procedură dacă este disponibil sau prețul mediu al Mediqa Net pentru o procedură similară dacă procedura nu este disponibilă în cadrul Mediqa Net). Rambursarea se poate face până la limita maximă stabilită în Articolul 9.

Aceste Servicii Medicale nu sunt furnizate de Furnizorii de servicii medicale conveniți menționați în Lista furnizorilor de servicii medicale din rețea care au contracte încheiate cu Asigurătorul. Persoana Asigurată plătește în prealabil suma totală a facturii direct la Furnizorul de servicii medicale, urmând a-i fi rambursate costurile ulterior.  

j.         Majorarea limitei maxime a produsului de asigurare

În cadrul acestui produs de asigurare, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va majora limita maximă asigurată (a se vedea articolul 7) cu 5.000 RON pentru următorul an de Asigurare, dacă nu a existat nicio pretenție în anul de asigurare precedent.

După o solicitare, limita maximă asigurată pentru următorul an de asigurare începe din nou cu 150.000 RON.

k.        Cardul Easy Pay

În cadrul acestui produs SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va oferi la solicitarea asiguratului un instrument financiar (card preplatit), care poate fi utilizat pentru plăți în afara Mediqa Net, pentru a nu plăti în avans, din buzunar.

l.         A doua opinie medicală

În cadrul acestui produs, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi o Opinie a unui Expert Medical  (serviciu livrat de o companie specializată) pe baza unui set de documente medicale existente livrate de Persoana Asigurată.

 

Capitolul V. Apariția evenimentului asigurat, plata indemnizațiilor de asigurare

Articolul 7. Reguli generale pentru plata Beneficiilor de Asigurare

(1) În cadrul acestui Produs de Asigurare, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va acoperi în limita menționată la Articolul 4 și în sub-limitele menționate în Articolul 6 (Module de Servicii medicale) – 100% din valoarea Serviciilor medicale. În funcție de tipul de Furnizor privat de Servicii medicale unde sunt acordate Serviciile medicale menționate în aceste Condiții ale Produsului de Asigurare, plata va fi efectuată conform Capitolului VI din Termenii și Condițiile Generale de asigurare individuală.

(2) Dacă Persoana Asigurată este spitalizată la un Furnizor public de Servicii Medicale, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va plăti o Indemnizație Zilnică începând cu a 4-a zi de Spitalizare sau cu a 14-a zi, dacă a fost achitat beneficiul rapid al plății. În cazul în care spitalele publice eliberează alte facturi suplimentare pentru serviciile medicale care nu sunt acoperite de sistemul social, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va rambursa 100% din valoarea facturii achitate. Procedura de plată este descrisă în Termenii și condițiile generale de asigurare individuală, Capitolul VI, Articolul 16.

 

Capitolul VI. Alte dispoziții

Articolul 8. Intrarea în vigoare a Condițiilor Produsului de asigurare

(1)    Aceste Condiții de Produs de asigurare au fost aprobate de către Directoratul SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A..

   (2)    Acești Termeni și Condiții Speciale de asigurare privind asigurarea individuală se aplică contractelor de asigurare ce intră în vigoare începând cu data de 1 August 2023.