Asigura-te ca esti sanatos!

Politica de protectie a datelor

Informare clienti

Privind drepturile acestora in legatura cu datele cu caracter personal SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. Operator de date cu caracter personal nr. 9402

Str. Calea Floreasca nr. 60, etaj 6, 7 si 8 Bucuresti
CUI: 23545104
Nr. Reg Com.: J40/5098/19.03.2008

Daca aveti orice intrebare despre modul in care datele dumneavoastra sunt utilizate sau daca doriti lamuriri suplimentare in legatura cu orice aspect va rugam sa ne contactati.
Daca unele din datele dumneavoastra sunt incorecte va rugam sa ne informati in cel mai scurt timp posibil.

1. Cadrul legal de referinta

1.1 Legea nr. 677 / 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora;
1.2 Legea nr. 32 / 3 aprilie 2000 privind activitatea de asigurare si supraveghere a asigurarilor;
1.3 Legea nr. 95 / 28 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
1.4 Legea nr. 102/09 mai 2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
1.5 Ordin 52/2002 privind aprobarea Cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal

1.6 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste pelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

2. Politica generala si definitii

SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. doreste sa va asigure de faptul ca politica de confidentialitate si de nedivulgare a sa include in afara datelor cu caracter personal si celelalte date de care a luat cunostinta si care nu pot fi incluse in categoria acestora.

Definitii:

date cu caracter personal – inseamna orice informaţii privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

3. Principiile protectiei datelor

3.1 Principiile care stau la baza protectiei datelor personale sunt:
a. prelucrarea datelor cu buna-credinta si in conformitate cu prevederile legale;
b. prelucrarea datelor numai pentru scopul pentru care au fost obtinute si nu pentru orice alt scop incompatibil cu scopul declarat;
c. prelucrarea datelor detinute sa fie adecvata, relevanta si neexcesiva in raport cu scopul declarat;
d. asigurarea corectitudinii si actualizarii datelor detinute
e. pastrarea informatiilor doar atat cat este necesar
f. asigurarea securitatii datelor cu caracter personal detinute

3.2 SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. a luat toate masurile necesare pentru a asigura securitatea datelor personale pe care le detine.

3.3 Ca parte a obligatiilor legale ce-i revin, asigura respectarea, “Cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal” asa cum sunt ele prevazute in Ordinul nr. 52/2002 al Avocatului Poporului (Monitorul oficial nr. 383/06.05.2002). Printre aceste masuri mentionam:
a. asigurarea integritatii persoanelor ce au acces la datele cu caracter personal;
b. tratarea datelor cu caracter personal ca fiind date confidentiale; pe parcursul prelucrarii datelor cu caracter personal vor fi respectate masurile de securitate referitoare la modul de pastrare si manipulare prevazute de reglementarile legale, masuri care includ folosirea unor metode de identificare si autentificare a utilizatorului precum si restrictionarea accesului la computerele si terminalele in care sunt stocate, prin localizarea lor in incaperi ce pot fi asigurate.
c. permiterea accesului la datele cu caracter personal numai pentru personalul autorizat; va fi permis accesul la aceste date doar personalului care are stricta nevoie de acestea pentru indeplinirea atributiunilor de serviciu.
d. transferul de date cu caracter personal (de ex. catre alte institutii ale statului) numai in cazurile prevazute de lege sau la cererea expresa a persoanei vizate.

5. Ce fel de informatii/date personale colectam de la dumneavoastra

5.1 SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. colecteaza informatie de la potentialii sai clienti sau de clientii sai direct sau prin intermediul unor terti doar cu acordul expres al acestora, exprimat electronic sau verbal. In cazul in care nu veti fi de acord cu comunicarea acestor informatii SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. are dreptul de a refuza incheierea unei polite de asigurare cu dumneavoastra avand in vedere faptul ca aceste informatii ii sunt absolut necesare procesului de analiza.

5.2 In momentul in care dumneavoastra veti dori sa incheiati o asigurare cu societatea noastra va vom solicita o serie de informatii ce ne sunt necesare pentru a va putea oferi cel mai bun serviciu posibil atat din punct de vedere al costurilor acestuia cat si al calitatii lui.

5.3 In principal informatiile ce va vor fi solicitate se refera la:
• numele si prenumele complete ale dumneavoastra si orice alte nume folosite;
• locul si data nasterii;
• codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia in cazul in care nu aveti cetatenia romana;
• numarul si seria documentului de identitate;
• data eliberarii documentului de identitate si entitatea care l-a emis;
• domiciliul stabil/resedinta (adresa completa - strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, oras, judet/sector, cod postal, tara);
• cetatenia;
• telefonul/faxul;
• categoria de asigurare pe care doriti sa o incheiati cu societatea noastra;
• declaratie pe propria raspundere a dumneavoastra, in legatura cu sursa fondurilor in lei sau in valuta, pentru situatiile in care suma este mai mare de (echivalentul a) 10.000 Euro;
• informatii privind starea de sanatate a dumneavoastra, privind istoricul afectiunilor de care ati suferit antecedente in familie etc.

5.4 Potrivit dispozitiilor legale in materie, codul numeric personal poate fi utilizat si poate fi stocat numai cu acordul dumneavoastra. SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. foloseste codul numeric personal ca modalitate de identificare fara echivoc a clientului, in asa fel incat sa nu se produca o substituire, pentru a se limita erorile in efectuarea operatiilor, pentru a se pastra rapiditatea comunicarii cu dumneavoastra in verificarea curenta si, de asemenea, in cadrul comunicarii cu terte persoane. Experienta SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. arata ca si din punctul de vedere al clientului, este mai eficienta identificarea prin codul numeric personal decat prin numarul de contract, de valoare a ratelor si prin alte date de diferentiere, oferind pe ansamblu o garantie clara a identificarii fara echivoc.

5.5 Potrivit dispozitiilor legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, informatiile privind starea de sanatate, istoricul afectiunilor, antecedentele in familie, alte categorii speciale de date pot fi utilizate si stocate numai cu acordul dumneavoastra. SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. foloseste aceste informatii pentru a putea definitiva si gestiona contractele de asigurare incheiate privind sanatatea si viata. In lipsa acestor informatii aceasta activitate nu ar putea fi desfasurata.

6. Cum si cand utilizam datele personale comunicate de catre dumneavoastra

SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. foloseste informatia colectata de la dumneavoastra in scopul: prezentarii celei mai bune oferte posibile; administrarii contractului de asigurare; evaluarii statistice a portofoliului de asigurari detinut in vederea identificarii riscurilor si a adaptarii activitatii de asigurare la conditiile reale din piata; prevenirii si identificarii de fraude si alte scopuri legitime; desfasurarii de actiuni de transmiterea directa prin posta a facturilor aferente politei incheiate precum si a oricaror informatii de interes pentru dumneavoastra in ceea ce priveste derularea relatiei contractuale; .

In ceea ce priveste copierea documentelor de identitate si acordul dumneavoastra in aceasta privinta dorim sa va mentionam ca aceste cerinta este necesara potrivit prevederile legislatiei in vigoare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face doar pe durata derularii contractelor de asigurare/reasigurare, sens in care SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va proceda la revizuirea periodica a necesitatii de prelucrare a datelor.

7. Cine are acces la datele personale pe care dumneavoastra ni le comunicati

Informatiile comunicate de catre dumneavoastra vor fi dezvaluite doar angajatilor/mandatarilor nostri pentru desfasurarea activitatii acestora si executarea contractului de asigurare incheiat si nu vor fi comunicate unor terti fiind utilizate doar in scopul gestionarii contractelor de asigurare incheiate si al instrumentarii dosarelor de dauna cu exceptia urmatoarelor situatii:

  • in cazul in care potrivit legii SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. are obligatia de a comunica aceste date;
  • cand aceasta comunicare se va face in baza legii pentru protejarea drepturilor si intereselor SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A.;
  • cand transmiterea datelor este solicitata in mod expres de persoana vizata.

8. Drepturile pe care dumneavoastra le aveti in ceea ce priveste datele personale comunicate

8.1 Dreptul de acces la baza de date.

8.1.1 Dumneavoastra aveti dreptul de a obtine la cerere si in mod gratuit, la interval de timp rezonabile, confirmarea faptului ca datele dumneavoastra sunt prelucrate sau nu de catre SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A..

8.1.2 Cererea se va face in scris va fi datata si semnata si va cuprinde mentiuni cu privire la optiunea dumneavoastra de a va fi comunicat raspunsul la o adresa de corespondenta (ce poate fi chiar si o adresa de e-mail) iar in situatia datelor legate de starea de sanatate acestea pot fi solicitate si prin intermediul unui medic.

8.1.3 Comunicarea raspunsului la solicitarea dumneavoastra se va face in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

8.2 Dreptul de interventie asupra datelor.

8.2.1 Dumneavoastra aveti dreptul de obtinere la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii in special a datelor incomplete sau inexacte precum si transformarea in date anonime a datelor prelucrate nelegal.

8.2.2 Cererea se va face in scris va fi datata si semnata si va cuprinde mentiuni cu privire la optiunea dumneavoastra de a va fi comunicat raspunsul la o adresa de corespondenta (ce poate fi chiar si o adresa de e-mail).

8.2.3 Comunicarea raspunsului la solicitarea dumneavoastra se va face in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

8.3 Dreptul de opozitie.

8.3.1 Dumneavoastra aveti dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara in care va aflati ca date ce va privesc sa faca obiectul unei prelucrari. Totodata aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele ce va vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct de catre SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. sau un tert caruia i s-au comunicat datele dumneavoastra precum si dreptul de a va opune crearii de profiluri.

8.3.2 Cererea se va face in scris va fi datata si semnata si va cuprinde mentiuni cu privire la optiunea dumneavoastra de a va fi comunicat raspunsul la o adresa de corespondenta (ce poate fi chiar si o adresa de e-mail).

8.3.3 Comunicarea raspunsului la solicitarea dumneavoastra se va face in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

8.4 Dreptul de informare.

8.4.1 Dumneavoastra aveti dreptul de fi informat in momentul in care ne faceti cunoscute datele dumneavoastra personale cu privire la aspectele mentionate la punctele 4, 5, 6 si 7.

8.5 Dreptul la portabilitatea datelor.

8.5.1. Dumneavoastra aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-ati furnizat operatorului si de a le transmite altui operator, respectiv de a le transmite direct de la un operator la altul, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere ethnic.

8.6. Celelalte drepturi garantate de dispozitiile legale in materie vizeaza dreptul dumneavoastra de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si acela de a va adresa justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege.

Acest site foloseste cookie-uri. Prin utilizarea cookie-urilor, veti beneficia de o mai buna experienta de vizitare a site-ului nostru. Prin continuarea navigarii, sunteti de acord cu modul de utilizare al acestor informatii. Mai multe detalii aici.